Justus Tranchellgymnasiet – projektresa

Stipendiat
Justus Tranchellsgymnasiet, Karin Warlin

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

För att med de 8 elever som deltagit i den internationella miljöutbildningen för gymnasieungdomar, Young Master Programme, åka till ungdomskonferensen Global Environmental Youth i Kina hösten 2008.

Projektbeskrivning

Elever vid Justus Tranchellgymnasiet i Landskrona, deltar i en internationell miljöutbildning, organiserad bl. a av IIIEE vid Lunds Universitet. Via Internet, lär sig eleverna om hållbar utveckling, löser uppgifter och diskuterar miljöfrågor med elevgrupper från hela världen. Dessutom gör de ett lokalt projekt, där våra elever fokuserar på hur transporter i Landskrona kan minimera sin miljöpåverkan.

Utbildningen avslutas med ett stort miljökonvent i Beijing, där projekten redovisas och de får diskutera de stora framtidsfrågorna med ungdomar från hela världen. Tack vare bidraget från Olof Palmes minnesfond, får våra elever möjlighet att resa till Kina för att delta i detta konvent.
Läs mer här ›

Uppdatering

På Justus Tranchellgymnasiet har 16 elever hittills genomgått de 2 första delarna av den internationella miljöutbildningen YMP, ledd av Lunds Universitet. Av dessa har 4 även avslutat del 3, ett praktiskt projekt, där man lokalt på olika sätt försöker förmå sin omgivning att arbeta mot ett hållbart samhälle.

Två elever, Kim Håkansson och Anna Sellergren, valde att sätta sig in i utvecklingen av solenergi i Skåne, besöka Solar City i Malmö och att försöka förmå företag i Landskrona att installera solceller. De har också kontaktat olika instanser för att utreda hur sådana projekt kan finansieras. De undersöker nu även möjligheter att installera solceller på skolan. Dessa elever jobbar också med att förnya skolans grön flaggcertifiering. se gärna: http://www.lks-gy.org/508.html

Två andra elever, Dardane Muriqi och Valmire Hoxha, har tidigare gjort ett arbete om klimatsmarta transporter i Landskrona. De har studerat utvecklingen av trådbussarna och försökt förmå institutioner och företag att låta personal genomgå Ecodrivingkurser. Dessa fyra elever har av YMP blivit utvalda att redovisa sina projekt på det stora miljökonventet GEYC i Kina 27 nov -4 dec 2009. Tack vare bidraget från Olof Palmes minnesfond blir det nu möjligt för dem att göra detta.

Nu i september har ytterligare 16 elever startat YMP och vi har även kontakt med en skola i Minnesota, som vi tipsat om YMP. Elever därifrån kommer att delta i YMP i år och de planerar att besöka oss i december inför det stora mötet COP15 i Köpenhamn.