John Norlandergymnasiet – ”Ansvar för framtiden”, projekt och resa för Byggprogrammet och tyskstuderande från JNgymnasiet till fd koncentrationsläger i Terezin (Theresienstadt) och skola i Tyskland

Stipendiat
John Norlandergymnasiet, JNgymnasiet Pernilla Svennungson

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Vi vill aktivt motverka vardagsrasism, främlingsfientlighet, exkluderande värderingar och hot mot demokratin

SD blev största parti i vårt skolval. Eleverna behöver vidga sin omvärldssyn och dra lärdom av historien. Framtidens arbetsmarknad kräver öppenhet, förståelse och förmåga till samarbete

I östra Tyskland har frågor kring demokrati, rasism, nynazism spelat en intensiv roll de senaste åren men också ett aktivt arbete och protester mot t ex nynazism som vi finner intressant och lärorikt

Projektbeskrivning

”Vi tar ansvar för framtiden”
Den 4 december i år åker 3 grupper från JN Gymnasiet i Kumla till Dresden i Tyskland och Terezin (med f.d koncentrationslägret Theresienstadt) inom projektet ”Vi tar ansvar för framtiden”.
”Framtidens arbetsmarknad kräver öppenhet, förståelse och förmåga till samarbete”, säger Pernilla Svennungson, lärare för eleverna på Byggprogrammet och eleverna i tyska som deltar i projektet. ”Därför vill vi genom positiva upplevelser mellan människor främja förståelse men samtidigt på olika sätt verka mot rasism och diskriminering. ”
Projektet möjliggörs genom medel från Olof Palmes Minnesfond, Kumla Kommun, Byggnads, Socialdemokraterna och ABF samt att eleverna själva har arbetat ihop pengar. ”Några eventuella bidragsgivare väntar vi också svar ifrån”, säger Johan Bengtsson en av eleverna på Byggprogrammet som kom med idén att göra ett projekt och åka till ett koncentrationsläger.
En hel dag kommer elever och lärare att besöka f d koncentrationslägret Theresienstadt. På programmet står också besök i en tysk skola, hos en fackförening och organisationer i Dresden, som framgångsrikt arbetat mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Senast i februari i år samlades innevånare i Dresden i framgångsrika protester mot nynazismen.
”Dresden är intressant både genom dess kopplingar till byggnation och arkitektur och därför att här tar man lärdom av historien på olika sätt”, inflikar Mikael Bergström , yrkeslärare på Byggprogrammet på JN Gymnasiet. ”Eleverna kommer bl a att besöka både Kreuzkirche och Frauenkirche i Dresden och ta dessa byggnadsverk som utgångspunkt för historiska tillbakablickar, men också som så fantastiska exempel på och symboler för försoning, fred och vikten av att i samförstånd gå vidare. ”
Projektet har pågått sedan januari 2011 och eleverna har haft olika teman såsom Interkulturell kompetens inför arbete i olika delar av världen, vad behöver man kunna/ förstå för att arbeta tillsammans i världen. Olika spännande demokratiövningar har gjorts bl a utifrån olika filmer och texter samt studier om andra världskriget. Eleverna i tyska har haft studier om Tyskland, övat guidningar samt hur de ska kunna hjälpa kompisarna i vardagssituationer.
”Efter resan kommer vi elever tillsammans med lärarna att besöka skolor, göra en utställning och hålla föredrag på Kumla bibliotek och berätta om resan och våra erfarenheter av projektet”, avslutar Johan Bengtsson på JN Gymnasiet.

Uppdatering

JN Gymnasiet, Kumla kommun, referensnummer 2010B- 284 2011-10-31

Rapport 2 till Olof Palmes Minnesfond

Vi på JN Gymnasiet har nu arbetat med projektet ”Vi tar ansvar för framtiden” sedan i januari och det roliga har varit hur många olika saker vi gjort inom detta, hur kreativiteten liksom kom igång extra mycket när vi fick veta att vi beviljats 40 000 kronor ur Olof Palmes Minnesfond. En del i projektet är resan till Dresden, Terezin, Leipzig, men i denna rapport tänker jag beskriva lite av de andra delarna i vårt projekt.

Sammanfattningsvis ser vi redan från starten tills nu flera effekter av arbetet. Exempel på effekter är attitydförändringar, mindre av hårda uttalanden om t ex arbetare från olika länder liksom ett djupare sätt att analysera t ex filmer, texter där man ser lite bakom och helt klart har högre empati. Flera elever gör sig tankar kring hur och av vad vi påverkas idag . Samtidigt funderar de över hur människor kunde bli påverkade av Hitler och nazisterna till att begå sådana handlingar.

För de elever som är åk 3 elever har ett delprojekt genomförts där eleverna arbetat, samtalat i små grupper tillsammans samt med mentor och kurator. Det mest tankeväckande minnet är när eleverna fick beskriva sin bakgrund (läraren hade startat och berättat om sin pappa från Finland osv), och när alla gått ett varv så hade alla i rummet rötter eller bakgrund från olika delar av världen. Det blev en aha upplevelse. En befriande skön känsla som kontrast till media debatten om svenskhet och att vara svensk, en debatt som lätt tagit sig in i klassrummen.

I engelska så har en av de mest intressanta effekterna varit när vi läst olika texter utifrån idén om identifikation, lite på idén ”to walk in someone else’s shoes”. Det har varit texter t ex dödsdömd fånge som anser sig oskyldig, häxa som anklagas, ungdomar berättat hur det känns att bli diskriminerade samt barnsoldaters berättelser. Texterna har skapat diskussion och
reflektioner.
Parallellt har eleverna i svenskan har läst Vinterviken och i samhällskunskapen studerat om mångkultur.

En del av dessa övningar har vi inspirerats till utifrån material från tyska hemsidor t ex
olika Antifa sidor, Tolerantes Sachsen , DGB s hemsida mm. Flera av dessa grupper kommer vi att träffa företrädare för i Dresden.

Vi gjorde en mycket trevlig temadag om interkulturell kompetens utifrån frågan ”Vad behöver du kunna för att starta din anställning utomlands?” och sedan tilldelades eleverna olika länder och arbetsgivare inom Bygg/anläggning i dessa länder. Eleverna fick all info via ett bildspel och fick sedan fri tillgång till att söka info via Internet, men också att passa på att fråga t ex lärarna som bott och jobbat utomlands. Redovisningen skedde på eftermiddagen på samhällskunskapen. Vi kom också in på vikten av samarbete och interkulturell kompetens på byggen i Sverige där gemensamma språket i flera fall är engelska och där fler och fler ser interkulturell kompetens som viktig. Denna fil finns

Film har varit ett mycket uppskattat media i arbetet. Vi hade valt ut några filmer till projektet bl a Flamman och Citronen, Max Manus, Dresden, samt en film om Hitler där hans tal spelas upp. Vi har bett eleverna i grupper beskriva vilka scener som påverkat dem mest, de har fått skriva ned egna tankar och reflektioner och sedan har filmernas budskap diskuterats i helklass.
Vi har fått ta del av många analyser och framför allt att alla har på olika sätt varit berörda. De har fått frågan hur de hade reagerat om de t ex lyssnat, eller ställts inför olika beslut t ex att gömma någon. Hitlers tal och propagandans makt har gett upphov till många diskussioner och reflektioner utifrån t ex Sverigedemokraternas material, inlägg från olika partier. I filmen Dresden bombas staden och här kom diskussionerna in på vedergällningar, vad var bakgrunden osv. inför resan kommer eleverna att få lite mera av historia om andra världskriget även om de inte läser kursen historia egentligen.

Nu under hösten har Expo besökt skolan tillsammans med Byggnads. Givande effektfulla exempel om propaganda, hur man skapar vi och dom, hur man ska ifrågasätta olika så kallade fakta. Expo gav flera talande exempel på hur statistik kan användas till att vinkla och förvrida bilden helt. Olika påståenden från högerextrema rörelser lyftes upp och analyserades.
Samtidigt pratade Byggnads om att facket utesluter medlem om denne är med i nazistisk organisation/parti. Byggnads pratade också om vikten av att samarbeta och våga ta ställning.

Tyskeleverna har fått jobba mycket utifrån nyhetssändningar och aktuella händelser t ex framgångsrika demonstrationer mot nazism, rasistiska val affischer i valrörelsen i Schweiz,
berättelser från andra världskriget.

Detta är ett axplock av det vi gjort inom ramen för projektet, samtidig har planeringen för
resan och de olika momenten i denna planering pågått och eleverna har tagit en aktiv del, dels i att få ihop pengar, dels i att lägga upp resan, programmet osv.

Vi har väntar i dagsläget på svar från några ev bidragsgivare. Om vi får dessa medel kan vi finansiera en speciell guidning i Dresden och Leipzig utifrån byggnader/ byggnation som eleverna vill ha. Vi vill också gärna göra en workshop i Theresienstadt med några österrikiska ungdomar. Resan är planerad och bokad, rum, färja, buss och allt kring detta.
Programmet i Dresden låses definitivt fast när vi vet om vi får de sista medlen vi sökt från ev bidragsgivare.

Eleverna är mycket entusiastiska och ser verkligen emot resan.
Denna nyfikenhet och intresse för att möta andra ungdomar och företrädare för olika grupper ser vi som ett delresultat i projektet.
Vänliga hälsningar

Pernilla Svennungson
Lärare
JN Gymnasiet
Kumla kommun
692 80 Kumla
019 – 58 87 52
073 – 156 59 01
Pernilla.svennungson@jn.kumla.se
http://www.jn-gymnasiet.kumla.se