Jenny Jönsson. Ungdomsutbyte Sverige-Uganda/Rwanda. 5000 kronor

Stipendiat
Jenny Jönsson

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka förståelsen mellan oss ungdomar i Sverige och Rwanda, Uganda och genom resan utveckla internationell förståelse via gemensamma aktiviteter, besök i ungdomarnas hem och hemby och utbyta erfarenheter kring organisations och föreningsliv med lokala ungdomar. Resan är en förstudie där vi sju som deltar från Sverige jobbar för ett fortsatt utbyte i förlängningen så att fler ungdomar kan få en djupare internationell förståelse.

Projektbeskrivning

Resan börjar i Rwandas huvudstad Kigali där vi besöker UN women center som arbetar med bland annat kvinnofrågor, vi besöker även museet om folkmorden i landet. På vägen till Kisoro stannar vi en natt i en liten by där de arbetar med olika projekt. När vi efter detta kommer fram till Kisoro, Uganda kommer vi besöka ett flertal projekt, skola, barnhem m.m. Vi kommer besöka Queen Elisabeth national park för safari och ger oss ut i bergen för att se bergsgorillor. Resan avslutas i Ugandas huvudstad Kampala där vi bland annat ska träffa Ugandas 4h.

Meningen med resan är att öka den internationella förståelsen kring våra olika kulturer och länder. Det här är en förstudie för ett förhoppningsvis fortsatt samarbete och utbyte med ungdomarna i Uganda. Vi vill inte bara öka våran egen internationella förståelse och respekt utan också våra vänners inom organisationen 4H där hemma. Vi vill dela och ta del av erfarenheter, kunskap och glädje i Uganda/Rwanda och hemma.