Jämtlands Gymnasieförbund, gymnasiesärskolan, Östersund. 60 000 kronor. Värdegrundsbaserat kulturutbyte mellan Los Pipitos och elever på gymnasiesärskolan inom Jämtlands Gymnasium

Stipendiat
Jämtlands Gymnasieförbund, gymnasiesärskolan Lars Eriksson

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att personal och elever på ett konkret sätt får kunskaper om ett annat sätt att leva. Temat i projektet är värdegrundsbaserat. Vi ska i projektet med Nicaragua ge eleverna möjlighet till att reflektera och dra slutsatser kring ledord som samhörighet, solidaritet och ansvar. Att eleverna får möjlighet att UPPLEVA de skillnader som finns mellan våra olika levnadsvillkor, är en förutsättning för elevernas internationella förståelse.

Projektbeskrivning

Gymnasiesärskolan vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz har beviljats 60 000 kronor från Palmestipendiet 2009 för ett projekt med organisationen Los Pipitos i Nicaragua. Fyra elever samt fyra lärare från gymnasiesärskolan deltar i en projektresa till Nicaragua under mars 2010.

Syftet med projektet är att personal och elever på ett konkret sätt skall få kunskaper om ett annat sätt att leva. Huvudtemat är mötet kulturer emellan för att på så sätt konkretisera värderingar, solidaritet och personligt ansvar. Deltagarna ska får uppleva och få förståelse för de skillnader som finns mellan personer med funktionsnedsättning i Nicaragua och Sverige. De får genom att bo i värdfamiljer och delta i undervisningen på lokala skolor en inblick i vardagslivet och genom personmöten en möjlighet till att resonera kring frågor om i- och u-läder, krig och fred, politik och religion.

Los Pipitos är en organisationer för barn och unga med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning i Nicaragua.

För mer information, kontakta:
Lars Eriksson
Ansvarig lärare, gymnasiesärskolan
Tel: 063-14 46 22, 14 35 69
E-post: lars.eriksson@zonline.se

Slutrapport

Vad har vi gjort?

Vi har i stort gjort det vi planerat. I ett land som Nicaragua får man dock räkna med att allt inte flyter på helt enligt programmet. Vi har besökt ett nationellt minnesmärke i Managua. Vi har träffat Los Pipitos i Dario där vi också genomfört ett matprojekt samt utbytt traditionella danser med varandra. Även i La Dalia besökte vi Los Pipitos. Vi har också besökt en kaffeodling och ett naturreservat. Vi har också besökt många skolor och deltagit i klasser, bland annat Instituto Olof Palme i La Dalia. Vi har besökt Casa Materna, ett mödrahem. De städer vi varit i har vi lärt känna och framförallt människorna. Det har underlättats av att vi delvis bott i familjer. Vi har även besökt Stilla havet och varit på marknad i Managua.

Hur har projektet gått?

Projektet har gått bra. Som nämnts ovan har vi i stort sett fått se och göra det vi planerat. Alla genomförda aktiviteter har vi haft stort utbyte av. Vi har någon gång fått vänta ett par timmar på vår transport men det medförde inga större komplikationer. Ett par aktiviteter har fått utgå, bla av att vägen var avgrävd. Sådant får man dock räkna med i Nicaragua. Den inställda aktiviteten har dock ersatts av en annan. Vi hade också lite krångel med flyget hem, men det löste sig till slut. Som vi inledde med kan vi inte säga annat än att projektet fungerat bra och med denna erfarenhet känner vi även att vi kan utveckla vissa delar till en framtida resa.

Konkreta resultat?

De erfarenheter vi har fått genom denna resa är många. Vi hade några konkreta mål och vi kan konstatera att både personal och elever verkligen fått uppleva och förstå de skillnader som finns för personer med utvecklingsstörning i de olika länderna. De största skillnaderna har förstås med den ekonomiska situationen att göra, både när det gäller ungdomarnas möjlighet till skolgång och arbete.

Vi har sett hur våra elevers förmåga att leva sig in i andra människors livssituation har ökat. Kanske är det en subjektiv bedömning eller inte mätbart, men det kan i alla fall objektivt beskrivas som att elevernas förmåga att uttrycka sig om ämnet har ökat.

Vi har fått ta del av de nicaraguanska människorna och deras kultur och natur. Vi har delvis bott i familjer och kommit människorna nära, vi har fått vänner där som vi kan kommunicera med från Sverige. Vi har upplevt flera olika naturtyper, slätten, bergen och kusten.

Vi har framförallt besökt många skolor och dess barn och ungdomar. Där har vi på ett konkret sätt få se hur den nicaraguanska skolan fungerar. Vi kan därmed också se skillnaderna och vilka svårigheter de har.

Infriades våra förväntningar?

Våra förväntningar infriades till fullo. Vi har fått ut vad vi ville och ett längre samarbete är inlett. Vi kände oss förstås lite nervösa inför vissa saker, t ex om transporter skulle fungera, hur det skulle gå att bo i familjer och hur våra elever, med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, skulle klara av resan. Men allt fungerade bra och när det gäller elevernas insats kan vi säga att våra förväntningar överträffades. Våra förväntningar om ett kulturmöte infriades också. Vi har fått ta del av mycket inom nicaraguansk kultur. Skola, levnadssätt, ekonomisk situation, natur, religion och naturligtvis mat och dans.

Hur arbetar vi vidare med dessa frågor?

Vi kommer under nästa läsår fortsätta att arbeta för ett samarbete med Nicaragua. Vi planerar att fyra nicaraguaner, både ungdomar och pedagogisk personal, kommer på besök till Sverige. Inför detta besök ska vi arbeta med internationell förståelse och då naturligtvis Nicaragua i synnerhet. Vi ska utveckla former för undervisning i ämnet för att fler ska kunna ta del.

Kort reflektion om hur vårt arbete bidragit till den internationella förståelsen.

Framförallt har vårt arbete bidragit till internationell förståelse inom den egna organisationen. Vi ser dock att det genomförda projektet är en start för att ytterligare bidra till internationell förståelse, hos oss själva och även externt. Kollegor frågar oss om våra erfarenheter och de redovisningar vi gör får fäste i folks medvetande. Det finns ett genuint intresse hos många att engagera sig och vi känner att det åligger oss att sprida vårt kunnande och våra erfarenheter.

Uppdatering

Februari 2010 Arbetet kring Nicaragua är i full gång. Vi startade upp en elevgrupp i höstas med temat Nicaragua. Elevarbetena var allt från enklare spanska fraser, landets historia, religion och växtlighet. De har nu redovisat sina arbeten. Några presenterade sitt muntligt och några med planscher. Spanska fraser blev en språkparlör.

Vi har haft besök av Dalila som bor i Nicaragua. Hon berättade målande om sitt älskade hemland. Eleverna fick då ställa frågor till henne via en tolk. Dalila ställde frågan: Varför vill de besöka Nicaragua? En elev svarade ”det ska bli intressant att få se ett land från den rätta sidan och inte som när man är turist, då från man bara se det som är bra och fint”. Svaret berörde Dalila så hon återkom till det flera gånger under vistelsen hos oss. Kul tycker vi! Vi har också haft besök av Malin som under sin gymnasietid besökte Nicaragua i tre veckor i studiesyfte. Hennes berättelse fängslade oss alla och vi längtar tills det blir vår tur att besöka landet.

Övertydlighet och planering är mycket viktigt i arbetet kring vår kategori av elever. Vi har därför i ett ganska tidigt skede haft en träff med elever och dess föräldrar. Det var mycket positivt och det blir också en ytterligare träff närmare resan. Vaccinering har påbörjats och så även funderingar kring packning. Vi har tillsammans med eleverna gjort en gemensam packningslista och vad som kan vara bra att ha i handbagaget.

Vi åker mellan den 11/3 och 26/3. De lokala kontakterna i Nicaragua är vidtalade. Vi har fått en lärdom nu om hur språk, avstånd och kultur kan vara lite svårt ibland. Ett missförstånd att vi inte skulle besöka en plats blev upprörda känslor från en av våra vänner men allt är ok nu. Någon sömnlös natt men lärorikt.