Imágenes del Sur – filmvisningar och samtal

Stipendiat
Imagenes del Sur / Bilder från Söder, Ulrika Selring Alba

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Filmvisningar och samtal kring filmer från och om Latinamerika med högstadie- och gymnasieskolor i Malmö.

Projektbeskrivning

Latinamerika i fokus – film och kulturfestival 17-26 oktober i Malmö

Visas på:  Biograf Spegeln/Skolbio och Biograf Panora

Snart visas film som sällan når den svenska publiken för Malmös skolelever och lärare. Det är svenska ungdomar som deltagit i video- och filmprojekt i Latinamerika som möter skolan. De visar sina filmer och delar med sig av sina erfarenheter. Kan film förändra världen?

Imagenes del Sur/Bilder från Söder bjuder under festivalen Latinamerika i Fokus in Malmöpubliken att se film från och om Latinamerika och till samtal kring aktuella ämnen på kontinenten. En mer nyanserad bild av den latinamerikanska verkligheten lyfts fram. Vi använder film som medium för att öka förståelsen för andra kulturer och skapa diskussion kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Gå in på:  www.imagenes.se och läs mer

Slutrapport

Som en del av Film- och Kulturfestivalen Latinamerika i Fokus (16-26 oktober) har vi visat filmer gjorda av praktikanter från folkhögskolor i Sverige som varit i Latinamerika. En eller flera av filmarna har varit medverkat vid varje visning. Vi har arrangerat samtal kring ”Film för förändring” och om att arbeta med deltagande video.

På skolbion har vi visat filmer från Latinamerika och digitala berättelser gjorda av modersmålselever i Malmö med anknytning till Latinamerika.

Som avslutning på festivalen bjöd vi på Fair-tradebrunch och samtal med Malmö stads Fairtradekoordinator Karin Wallin, om sambandet mellan mänskliga rättigheter i Latinamerika och vår lokala konsumtion. Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten presenterade sin nya film Bananas.

Följande filmer har visats; Malos Hábitos (México), The house of smoke(Colombia), XXY (Argentina), Popol Vuh (Chile), och Latinamerika och jag (nio digitala berättelser), Det är Sverige som är för litet, Ett frö för förändring, Etanol – vad har du i tanken, Jag är inte Maria och Bananas(work-in-progress).

Under hela festivalen nådde vi drygt 4000 personer, varav skolbion ca 400. Sammanlagt medverkade tio filmare officiellt och fler deltog i samtalen som publik. Vi är nöjda med resultatet, men hoppas kunna nå fler skolelever och lärare efter hand. Nytt har varit vår uppsökande verksamhet, dvs. att åka ut till skolor med filmare. Vi arrangerade fyra filmvisningar ute på skolor under november. Vi kommer att arbeta vidare med att förstärka samarbetet med skolan och folkhögskolornas praktikantkurser. Vi har börjat bygga upp ett ”bibliotek” av dessa filmer och har redan förmedlat kontakter mellan filmare och andra institutioner.

Reaktionerna har varit positiva både från publik och medverkande. Genom film lyckas man nå ungdomar på ett känslomässigt plan och får då en ingång till intressanta och engagerade diskussioner och reflektioner som bidrar till en ökad förståelse för andra kulturer och motverkar rasism. Att det dessutom var ungdomar från Sverige som själv varit i Latinamerika och tagit del av viktiga processer och projekt var mycket viktigt. Detta väckte särskilt intresse och kan  inspirera fler ungdomar att aktivt engagerar sig för internationella frågor.

I detta projektet har vi samarbetat med Biskop Arnös Folkhögskola/Film för förändring, Malmö Miljöförvaltning/Fairtradekontor, Malmö FN-förening, Unga Filmfabriken, Spegeln/Skolbion och Folkets bio Malmö. Samarbetet har gått mycket bra och vi kommer att fortsätta utveckla det.

För hela vår informationsverksamhet och festival (som omfattar en rad andra arrangemang och filmvisningar) har vi fått bidrag av Forum Syd, Den Globala skolan, Studiefrämjandet, Malmö Kulturstöd, Kruses fond. Stöd till filmtransport av Brasiliens och Mexikos ambassader. Stipendiet från Olof Palmes Minnesfond har använts enligt ansökan.

Ulrika Selring Alba
Imágenes del Sur / Bilder från Söder
Projektledare Latinamerika i Fokus

Uppdatering

Som en del av festivalen Latinamerika i Fokus har vi visat fyra filmer gjorda av praktikanter från folkhögskolor i Sverige som varit i Latinamerika. Alla filmerna handlade om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vid varje filmvisning har en eller flera av praktikanterna varit med och presenterat filmen före och haft samtal med publiken efteråt.  Vi har också haft ett samtal om film för förändring och om att arbeta med deltagande video där filmsnuttar från Latinamerika och Sverige visats. Sammanlagt medverkade tio filmare officiellt i programmet, och fler deltog i samtalen som publik. Bosse Johansson, initiativtagare och kursansvarig för Film för förändringskursen på Biskop Arnös Folkhögskola medverkade.

Vi bjöd alla deltagare på en fair-tradebrunch med samtal med Malmö Fair-trade koordiator Karin Wallin om sambandet mellan mänskliga rättigheter i Latinamerika och vår lokala konsumtion. Dokumetärfilmaren Fredrik Gertten visade delar av sin nya film Bananas och berättade om den.

På skolbiovisningarna under vecka 46 visade vi även vi filmer från Colombia, Argentina, Mexico och Chile, samt kortfimer från modersmålselever i Malmö med anknytning till Latinamerika.

Fler lärare från Malmös skolor har visat intresse, men inte haft möjlighet att komma under festivalen. Därför kommer vi att undersöka möjligheten att arrangera extra visningar i december.

Reaktionerna har varit mycket positiva både från publik och medverkande. Viktiga kontakter har knutits som vi nu kommer att fortsätta utveckla.

Malmö den 17 november 2008
Ulrika Selring Alba, projektledare Latinamerika i Fokus
Imágenes del Sur / Bilder från Söder