IFMSA – workshop om rätten till hälsa på Jamaica

Stipendiat
International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) Jessica Ehne

Stipendiebelopp
17000 kr

Sammanfattning

”Medical peace work and the right to health”. Att arrangera en workshop för läkarstudenter från hela världen med syfte att utbilda både oss själva och andra inom ovan nämnda områden.

Projektbeskrivning

Johanna Norenhag och Jessica Ehne från International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) har tilldelats Olof Palmes minnesfonds stipendie för ett utbildningsprojekt inom Medical Peace Work.

Projektmål är att sprida kunskap om sambandet mellan fred och hälsa bland världens medicinstuderande.  Läkare har en stor möjlighet att påverka i politiska frågor som rätten till hälsa och fredsarbete. För att denna fredsskapande resurs skal kunna användas behövs kunskap. Fredarbete och mänskliga rättigheter är inte ett ämne som ingår i läkarutbildningen. Det är därför viktigt att organisationer som IFMSA startar utbildnings projekt inom området.

Under Augusti månad håller vi med hjälp av externa föreläsare workshops i ämnet fred och hälsa på IFMSAs internationella konferens. Vi kommer att arbeta för att stimulera deltagarna att starta egna projekt, för utbildning nationellt.

IFMSA är aktuellt representerat av 102 nationella medicinorganisationer, vi har därför goda möjligheter att genom utbildning av nyckelpersoner nå ut i världen.

Mer information om Medical Peace Work finns påhttp://www.medicalpeacework.org/
Mer information om IFMSA finns på http://www.ifmsa.org/
Kontakt till Johanna Norenhag och Jessica Ehne: lrp@ifmsa.org

Uppdatering

Vi har nu avslutat första delen i projektet vilket innebär att vi har undervisat i medicinskt fredsarbete för läkarstuderande på International Federation of Medical Students Associations årsmöte på Jamaica.

Vi planerade och genomförde fem dagars förmiddagsundervisning, bjöd in externa talare och gav utöver detta fem timmars träning i hur man planerar medicinska biståndsprojekt i konfliktzoner utan att förstärka/förvärra konflikten samt hur man genom humanitärt bistånd kan arbeta för fred. Tyvärr försvann vårt utbildningsmaterial från UNHCR på vägen men det gick bra ändå. Två workshops, en introduktion med fall och grupparbeten, en i lobbyarbete och hur man använder media för att främja mänskliga rättigheter relaterat till hälsa gavs av våra duktiga externals Mike Rowson från University College London och Danielle Fox från Physicians for Human Rights. Under denna femdagars period hade vi ca 75 deltagare från alla fem kontinenter. Vi lärde oss enormt mycket och utvärderingarna från deltagarna var lysande. Det vi själva tycker gav störst utbyte var att höra vad deltagarna från de andra länderna hade för åsikter och syn på konflikter och hur/om medicinsk personal bör arbeta konfliktförebyggande.

Det vi har kvar är att göra nu är att följa upp på deltagarnas utvärderingar och fortsätta med aktiviteter inom området Medical Peace Work, skriva artiklar om projektet, tacka våra externa talare och andra som har hjälpt oss, samt att planera inför en fyra timmars workshop för skandinaviska medicinstudenter i Kalundborg i November.