Hjulsta socialdemokratiska kvinnoklubb, Spånga. 73 000 kronor. Att arbeta mot hedersförtryck

Stipendiat
Hjulsta socialdemokratiska kvinnoklubb Maria Hassan

Stipendiebelopp
73000 kr

Sammanfattning

Avsikten med resan till Turkiet är att besöka organisationer så som Selis för att studera hur man på plats förhåller sig till och arbetar med så kallad hedersrelaterad våld i familjen och släkten. Dessa organisationer arbetar under hot från inte bara enskilda familjer utan också vissa lokala myndigheter och extrem religiösa grupper. Vi vill med vår resa skaffa oss kunskap, visa stöd för deras arbete och samtidgt använda våra kunskaper i vissa stockholms förorter där de religiösa grupper växer sig starkare.

Projektbeskrivning

Hjulsta socialdemokratiska kvinnoklubbs projekt går ut på att förstärka arbetet mot hedersmord. I samband med inbördeskriget i Turkiet på 1980-och 1990 talet tömdes 3000 kurdiska byar på sin befolkning. Många av dem hamnade som flyktingar i städerna Diyarbakir och Batman. Bysammanhållningen luckras upp och de unga kvinnorna hamnar i en utsatt situation och utnyttjas av stadskillarna.

FN har uppmärksammat Batman för att så många unga kvinnor begår självmord. Den information vi fått tyder på att de unga kvinnorna i många fall mördas av sina familjer, men för att slippa straffas av myndigheter hävdar föräldrarna att de har begått självmord. Organisationer såsom Selis har under många år framgångsrikt arbetat för att hjälpa de unga kvinnorna.

I Sveriges invandrartäta områden finns det liknande problematik. Därför reser vi till Diyarbakir och Batman för att stödja dem i deras verksamhet, samtidigt som vi vill lära oss av deras arbete så att vi kan använda i vår klubbverksamhet i Tensta och Hjulsta.

Mvh
Maria Hassan

Uppdatering

Vi genomförde vår resa i början av oktober till de kurdiska städerna Diyarbakir och Batman för att visa vårt stöd för organisationer som Selis som arbetar mot hedersförtryck. Samtidigt ville vi inhämta kunskap om vilka metoder de använder för att nå människor som inte kan läsa och skriva för att kunna arbeta med samma problem som finns i områden som Tensta och Hjulsta i Stockholm.

Vår resa fick mycket stor uppmärksamhet både i kurdiska tidningar och olika TV kanaler. Uppmärksamheten stärker organisationer som Selis i deras arbete samtidigt som det tvingar politikerna och myndigheterna att redovisa vad de gör för att bekämpa hedersmord.

På vår fråga hur de når kvinnor fick vi veta att kommunerna i Diyarbakir och Batman har byggt stora tvättstugor med många tvättmaskiner i de mest fattiga områdena där också flest hedersmord förekommer. Under tiden maskinerna går passar organisationer som Selis på att ha en 60 minuters lektioner med kvinnorna samtidigt som det finns en vuxen som passar deras barn i ett angränsande rum.

Sedan vi kom tillbaka har vi haft diskussioner om hur vi ska fortsätta arbeta mot hedersförtryck på Järvafältet. Under våren kommer vi att genomföra några seminarier och besöka Kvinnocenter och SFI skolan i Tensta för att informera om vårt projekt.

Vi kommer att skicka alla andra handlingar per post.

Maria Hassan
ordförande för Hjulsta kvinnoklubb