HBT-S Stockholm, 53 300kr. TILL STÖD FÖR HBT-RÖRELSEN I RYSSLAND

Stipendiat
HBT-S Stockholm Matitas Sääksjärvi

Stipendiebelopp
53300 kr

Sammanfattning

Projektet syftar till att genom ökad kunskap kring HBT-personers situation i Ryssland få en djupare förståelse för den diskriminering som finns mot HBT-personer i Ryssland. Det kortsiktiga målet blir att med politisk påtryckning hjälpa de ryska HBT-organisationerna att få fira Pride samtidigt som vi får inspiration för vårt lokala arbete. Genom att finnas på plats markerar vi också vår solidaritet och internationella engagemang som stärker våra ryska kamrater och oss själva.