Hava Hasoeva – Volontärarbete på barnhem

Stipendiat
Hava Hasoeva

Stipendiebelopp
5310 kr

Sammanfattning

Mitt syfte med mitt volontärarbete på barnhemmet är att hjälpa de utsatta barnen. Jag kan lära dom engelska och jag kan aktivera dom med sånger lekar mm. Med hjälp av ökad förståelse stärker man empatin och medkänslan gentemot andra människor. Det i sin tur kan leda till mer antirasism, internationell förståelse och det i sin tur kan bidra till mer fred på jorden. Med mitt projektarbete vill jag öka kunskapen och därmed förståelsen hos mina medmänniskor.

Projektbeskrivning

Jag är en tjej som heter Hava och jag är 19 år. Jag flydde från kriget i Dagestan i Ryssland tillsammans med min far. Pga olika omständigheter bor jag sedan flera år tillbaka i en svensk fosterfamilj. Tillsammans med min nuvarande familj har jag varit och rest i Asien tidigare. Under resan kom vi i kontakt med många fattiga människor och då väcktes mitt intresse för att göra projektarbete på ett barnhem nu ska jag äntligen få komma iväg. Jag ser fram emot det för jag vill få vetskap om hur barn har det i andra kulturer, speciellt barn från fattiga förhållanden. Jag arbetar nu innan resan med att upprätta projektplaner och dylikt och jag kommer att dokumentera min resa med film som jag kommer att arbeta med hemma när jag skriver min rapport. Jag kommer att försöka nå ut till så många som möjligt och jag är oerhört stolt för att jag har fått den möjligheten. Jag kommer i januari att åka till ett barnhem norr om Bankok i Thailand och under två veckor följa barnens vardag på barnhemmet. Jag har svårt nu att föreställa mig vad jag får se men mitt mål, min önskan är att jag ska kunna tillföra någonting bra för barnen och samtidigt föra med mig min kunskap och mina erfarenheter hem till Sverige igen.

Mvh

Hava Hasoeva

Uppdatering

Jag har nu varit på barnhemmet i Singburi, Thailand och volontärarbetat och filmat. Jag har slutrapporten kvar att skriva nu och filmen att redigera. Det har inte gått som jag hade hoppats på. Barnhemmet var inte så som man hade förväntat sig. Alla barn på barnhemmet gick i skolan som var på barnhemmet. Vi som volontärer hade 3 uppgifter vi fick ha engelska lektioner vilket var väldigt svårt, för barnen kunde upprepa det vi sa men dom förstod inte vad vi sa. Men vi gjorde vårt bästa för att få dom att förstå. Vi fick också måla väggarna ute och kakla golv. Jag tycker att om man ska åka till barnhem och arbeta och få så bra resultat som möjligt av det man har gjort ska man jobba i flera månader jag tror att det lär barnen mer.
Det bor 200 barn på hemmet och alla barn hade inte madrasser att sova på. Vi volontärer kom överens om att vi skulle samla in pengar till barnhemmet. Vi samlade in ca 7500 kronor och köpte madrasser, handukar och kuddar. Tyvärr räckte inte sakerna åt alla barn men dom var så otroligt tacksamma och man såg så mycket lycka över en sådan liten sak som är så självklart för oss i Sverige. Det var en helt obeskrivlig känsla att se barnen så lyckliga stå i fina led två och två och ta emot gåvorna från oss.