Hässleholms Tekniska Skola – projektresa till Indien

Stipendiat
Hässleholms Tekniska Skola Gunvor Borre

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Projektets syfte är att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan Internationella programmet på Hässleholms Tekniska Skola (HTS) och vår samarbetspartner, ASWRD, i Andhra Prahdesh i östra Indien. Vi reser dit med 14 elever och 2 lärare hösten 2008.

Projektbeskrivning

Vi avser att årligen resa till Indien med ca 15 elever i årskurs 3 på Internationella programmet på Hässleholms Tekniska Skola. Genom samarbete med ASWRD (Association for Social Work och Rural Development) ges många möjligheter till kulturella utbyten och personliga möten mellan indiska och svenska ungdomar. Ett viktigt mål är att eleverna ska få en fördjupad kunskap, förståelse och respekt för andra folk och kulturer samtidigt som de får insikt i och perspektiv på sin egen kultur och verklighet.

14 elever i årskurs 3 på Internationella programmet (specialutformat gymnasieprogram med NV- och SP-inriktning) kommer att genomföra fältstudier i kombination med projektarbeten i byar och skolor i Andhra Prahdesh i östra Indien hösten 2008. Vår ambition är att medverka till att öka förståelsen mellan ungdomar i Sverige och i andra länder och kulturer.

Våra elever har förberett sig inför fältstudierna sedan årskurs 1, då en ”Indiengrupp” bildades. De arbetar nu med sina projektarbeten, vilket bl a innebär att de försöker få bidrag och andra former av support från organisationer, företag och föreningar i vårt närområde. Eleverna hjälper till med att införskaffa utrustning, som t ex pennor, skrivböcker, skolbänkar, skolväskor, skoluniformer och fritidsartiklar, till barn och ungdomar i några indiska skolor. Vi kommer att successivt bygga upp ett skolbibliotek med engelskspråkig litteratur på en av skolorna. Vi kommer också att ägna mycket tid till konversation på engelska, kulturellt utbyte och personliga möten mellan ungdomarna.

Redovisning av fältstudierna i Indien ingår som en del av utbildningen. Våra elever kommer att redovisa sina projektarbeten och fältstudier för företag, föreningar och organisationer, som hjälper till med t ex sponsring av materiel. Vi har också nära kontakt med en grundskola, som samarbetar med ASWRD sedan många år tillbaka.