Hagagymnasiet, Borlänge. 60 000 kronor. Erfarenheter av migration – ett utbyte mellan Dalarna och Uttarakhand

Stipendiat
Hagagymnasiet Patrik Jönsson

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syftet med vårt projekt är att förbättra den internationella förståelsen med en ökad tolerans och antirasism som högsta mål. Borlänge är en av de kommuner i Sverige som tar emot flest invandrare. Vi som lärare märker av en ökad rasism på skolan, men även i samhället i övrigt. Vi har nyligen fått kontakt med en skola för exiltibetaner i Indien och vi tror att våra skolor kan hjälpa varandra då vi båda har erfarenhet, om än väldigt olika, av migration och integration.

Projektbeskrivning

Hagagymnasiet på väg till Indien

Fem elever och två lärare från Hagagymnasiet kommer under hösten att besöka Central Tibetan School i norra Indien. Det är elever från det samhällsvetenskapliga programmet som inom ramen för sitt projektarbete genomför resan. Syftet är att öka elevernas internationella förståelse och för att utbyta erfarenheter med tibetanska elever. Projektet som finansieras av Palmestiftelsen handlar om den svåra frågan om integration. På skolan i Indien ska Hagaeleverna diskutera sina erfarenheter av invandring, integration och rasism med de tibetanska eleverna. Detta erfarenhetsutbyte leder förhoppningsvis till en ökad förståelse för olika kulturer och människor. Resultatet av projektet kommer under våren 2013 att presenteras i form av rapporter, föreläsningar och en utställning. Då Borlänge kommun har en relativt hög andel utlandsfödda och även ett växande problem med rasism vill vi sprida resultatet av projektet till så många som möjligt.

När Kina tog makten över Tibet flydde många tibetaner till Indien där de fick en fristad. I norra Indien kunde de utöva sin kultur och det är även härifrån Tibets exilregering verkar. Då bevarandet av tibetanska traditioner är viktigt ville inte den tibetanska ledaren, Dalai Lama, att de tibetanska barnen skulle gå i indiska skolor utan de ville ha tibetanska skolor. Det sågs inte som ett problem i Indien utan tibetanska skolor kunde byggas. I norra Indien finns nu ett flertal tibetanska samhällen. De är en självklar del av Indien men är ändå inte typiskt indiska. Även i Sverige upplevs många invandrartäta områden som egna samhällen i samhället. Hur enskilda individer ser på sin identitet och kultur när de avviker från det typiska är en central frågeställning för våra elever.

Eleverna kommer innan de reser att sätta sig in i de många problem som kan uppstå vid migration och när kulturer möts. Större delen av resan tillbringar vi i norra Indien där vi också genomför våra fältstudier på den tibetanska skolan. Hur detta fältarbete kommer att ta form kommer att variera beroende på elevernas intresse och på deras unika erfarenheter. Under resan kommer vi också att hinna med att besöka flera historiska platser i och omkring huvudstaden New Delhi.

Vår förhoppning är att detta är början på ett mångårigt samarbeta mellan våra skolor. Vi är övertygade om att möten mellan människor från olika delar av världen är grunden för ökad förståelse och minskad rasism.

Kontaktuppgifter:

Patrik Jönsson
Lärare, Hagagymnasiet
0243-744 41 (arb.)
070-880 99 41 (mobil)
patrik.jonsson@edu.borlange.se

Linda Blomström
Lärare, Hagagymnasiet
0243-744 41 (arb.)
073-564 88 39 (mobil)
linda.blomstrom@edu.borlange.se

Uppdatering

Den andra rapporten

Nu är vi nästan halvvägs genom projektet och vi har nyligen kommit hem från Indien. Nu återstår den viktiga delen av projektet, det vill säga att sprida våra erfarenheter inom kommunen. Just nu arbetar eleverna med att göra en presentation som de ska använda när de presenterar projektet för andra elever, lärare på skolan och förhoppningsvis även några kommunpolitiker.

Så här långt har arbetet gått bra och vi är mycket nöjda med elevernas engagemang. Innan vi reste till Indien läste eleverna på om hur det går till att invandra i Sverige och att söka asyl De läste även in sig på de stora invandrargrupperna och varför människor flyttar till Sverige. Detta material översatte de till engelska för att kunna presentera detta på skolan i Indien.

Vi lärare ordnade med allt praktiskt inför resan. Vi bokade hotell, flyg och andra transporter och ansökte om visum. På grund av lite kommunikationsproblem med TT-service, som utfärdade visumen, så hade vi dem inte i vår hand förrän dagen innan avresa. Det var nervöst men det löste sig.

Under resan flöt allt på utan missöden. Resan inleddes med två dagar i Delhi för att vi skulle få bekanta oss med Indien, och det finns mycket i Indiens gatuvimmel som väcker frågor hos eleverna. Det blev många timmar i bil när vi senare färdades upp mot Himalaya och de tibetanska områdena. På plats i skolan diskuterade våra elever mycket med de tibetanska eleverna om bland annt situationen i Tibet och deras respektive syn på integration och rasism.  Det var ett fantastiskt möte och det var kul att se hur lika varandra de svenska och de tibetanska tonåringarna är trots att de lever i så skilda världar. Efter besöken på skolan hade våra elever mycket material att arbeta med.

Hela resan väckte många tankar hos eleverna och de har blivit mycket mer medvetna om sin omvärld. Resan var en fantastisk erfarenhet som verkligen hjälper våra elever att förstå att människor lever med väldigt olika förutsättningar och förväntningar.

Mer utförligt om projektets innehåll och resultatet av det kommer vi att presentera i den tredje rapporten.

Tills vi hörs igen

Patrik Jönsson och Linda Blomström
Lärare Hagagymnasiet