Gustaf Sörnmo, Lund. 10 000 kronor. Volontärarbete för internationell förståelse och utvecklingssamarbete

Stipendiat
Gustaf Sörnmo

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Projektets syfte är att främja internationell förståelse mellan ungdomar i olika former av socialt utanförskap genom volontärarbete i Tamams grupper i Latinamerika. Förutom att medverka som volontär i gruppernas löpande verksamhet är målet att skapa förutsättningar för en verksamhetsutveckling lokalt samt koppla ihop ungdomarna med Tamams deltagare i andra länder. Projektet blir också ett tillfälle att fördjupa sig i gatubarns situation och sprida information kring detta vid hemkomst.

Projektbeskrivning

I början av december åker Tamams vice ordförande Gustaf Sörnmo till Latinamerika för att besöka organisationens grupper i Mexiko och Paraguay. Resan, som sponsras av Olof Palmes Minnesfond, har som syfte att främja internationell förståelse mellan ungdomar i olika former av socialt utanförskap. Detta kommer ske genom volontärarbete i Tamams grupper i Latinamerika och att arbeta för en lokal verksamhetsutveckling, samt koppla ihop ungdomarna med Tamams deltagare i andra länder. Projektet blir också ett tillfälle att fördjupa sig i gatubarns situation och sprida information kring detta vid hemkomst.

– Jag håller på att förbereda mig för fullt inför avfärd just nu genom att planera de utflykter och frivilligutbildningar som ska hållas på plats i Mexiko och Paraguay samt leta sponsorer kring bland annat tandvårdsprodukter, kläder och konstnärligt material, säger Gustaf Sörnmo.

För mer information kontakta:
Gustaf Sörnmo, vice ordförande Tamam
Tel: 0736-467 661
gustaf.sornmo@tamam.se
www.tamam.se

Slutrapport

2009-03-19

Jag är hemkommen till Sverige sedan 2.5 månader och har under den tiden jobbat en hel del med uppföljningen av projektet. Den sista tiden utomlands tillbringade jag i byn Pedernales, tillsammans med en annan frivillig från Tamam i Lund. Efter att ha firat nyår i delstatshuvudstaden Morelia åkte vi tillbaka till byn för att organisera utflykter, aktiviteter och ha sociala sammankomster med de lokala frivilliga.

Efterarbetet och uppföljningen har varit en central del av projektet. Jag har vid flera tillfällen varit ute och pratat om Tamam och vår verksamhet i Latinamerika. En kort tid efter hemkomst skickade vi ut våra första utlandsvolontärer till Latinamerika, två personer till Mexiko och en till Paraguay. Vi hade en volontärdag i Lund på vårt huvudkontor där vi förberedde dem på deras uppgifter och landet de skulle åka till, bland annat mha workshops och simulationer. Nuvarande volontärer stannar i 3-4 månader och arbetar med den löpande dagcenterverksamheten och att komplettera den med internutbildningar, utflykter, hembesök, kontakt med myndigheter/andra NGOs samt verksamhetsutveckling. Att det finns svenska volontärer på plats i Tamams projekt i Latinamerika bidrar både kortsiktigt och långsiktigt till stabilitet i verksamheten och ambitionen är att ha en kontinuerlig placering i båda länderna, dvs att nuvarande volontärer blir snabbt avbytta när deras period är slut. Tamams utlandsvolontärer i Latinamerika kommer vid hemkomst hålla föredrag om sina upplevelser och bloggar även på volunteertamam.blogspot.com

Genom resan har många idéer väckts kring hur vi kan utveckla verksamheten. Utöver en kraftig satsning på Tamams Latinamerikaverksamhet i vår budget 2010 (med fokus huvudsakligen på Mexiko) har vi planer på att bygga vidare på redan etablerade grupper. Vi tänker oss att på sikt försöka inkorporera någon form av inkomstgenererande verksamhet i Mexiko-gruppens aktiviteter. I en by som Pedernales där arbetstillfällena är få, dess invånare flyttar till USA för att hitta jobb och knarkkartellerna rekryterar många ungdomar, kan Tamam en viktig aktör för att stimulera en ny syn på latenta möjligheter som finns lokalt. Genom att väcka ungas framtidstro, initiativkraft och entreprenörskapsanda kan negativa cirklar brytas och potential frigöras.

Uppdatering

Under tre veckors tid har jag nu i olika delar av Latinamerika jobbat som volontär i Tamams verksamheter. Den första veckan tillbringade jag i Asuncion, Paraguays huvudstad, där Tamams partnerorganisation Vida Plena driver ett dagcenter för gatubarn på en stor matmarknad i stadens centrum. Barnen växer upp i smutsiga, bullriga och våldsamma miljöer. Varje dag organis-erade och genomförde jag utflykter för barnen på centret, t.ex. till en naturpark, bowlingbana och olika historiska platser. Att få komma bort från en monoton och ostimulerande vardag blir ett minne för livet för dessa barn och ett tillfälle att utöka sin omvärldskunskap och nyfikenhet.

Tamam i Mexiko finns representerat i byn Pedernales. Byns främsta inkomstkälla är en sockerfabrik som är nedläggnings-hotad vilket har skapat en stor arbetskraftsutvandring till de norra delarna av landet samt USA. Förutom att det är vanligt med frånvarande föräldrar är ofta barnens hemförhållanden dåliga med utbredd alkoholism och våld. Tamam har ett hus där byns volontärer har aktiviteter tre gånger i veckan. Under min vistelse har vi haft internutbildningar för volontärerna, aktiviteter, lekar, utflykter och workshops för barnen samt hembesök, informations- och föräldramöten.

Utöver volontärarbete i Mexiko och Paraguay har jag besökt organisationen ETIS som bland annat är verksam i staden Tucuman i Argentina. Liksom Tamam arbetar de för barn och ungdomar i socialt utanförskap. Förhoppningen är att starta ett erfarenhets- och volontärutbyte med ETIS grannlandet Paraguay och Tamams verksamhet där. Övrig tid av resan kommer jag vara i Pedernales.