Gunnar Lassinantti, Stockholm. 10 000 kronor. Deltagande som NGOare i FNs NPT-konferens

Stipendiat
Gunnar Lassinantti - ABF Stockholm/Olof Palmes Internationella Center

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Jag önskar delta som NGO-are under en del av FNs översynskonferens om ickespridningsavalet, NPT under maj månad i New York. Jag avser att följa konferensen, delta i NGOs parallmöten, delta i en fredsdemonstration, bedriva nätverksarbete med närvarande internationella NGOs samt författa artiklar på plats med omedelbar publicering på hemsidor och i press i Sverige.Efter hemkomsten kommer jag att ordna seminarier, författa artiklar och aktivera kontakterna med svenska ungdomar inom ämnesområdet.