Fredrika Bremer Gymnasierna-Riksäpplet, Haninge. Ambassadörer i tolerans och antirasism

Stipendiat
Fredrika Bremer Gymnasierna-Riksäpplet Erik Nihlgård/lärare

Stipendiebelopp
11700 kr

Sammanfattning

För att motverka främlingsfientligheten och öka toleransen på skolan vill vi erbjuda fyra elever att med två lärare delta i en anti-rasistisk resa till Berlin. Syftet är att hos deltagande väcka intresse & ge fördjupad kunskap om rasism och främlingsfientlighet för att dessa sedan ska kunna sprida sina kunskaper till övriga elever och personal på skolan. På sikt är förhoppningen att detta ska motverka de främlingsfientliga strömmar som sprids på skolan och i samhället.

Projektbeskrivning

Under en vecka i april kommer 4 elever och två lärare åka på en antirasistisk resa till Berlin. Resan arrangeras av Svenska Fredskommittén och genomförs tillsammans med elever från skolor i hela landet. Projektet är en del i skolans likabehandlingsarbete. Under resan varvas studiebesök på b la f d koncentrationslägret Sachsenhausen, minnesmuseet i Wannsee, migrationsverkets anläggning i Avesta med föreläsningar, personliga möten med överlevanden och diskussioner. Syftet är att eleverna ska få en ökad insikt, förståelse och upplevelse av rasismen i går och i dag samt att eleverna ska bibringas ett kritiskt tänkande, idéer, intresse och mod för att kunna verka mot rasism och främlingsfientlighet i samhället. Efter avslutad resa sammanställs arbetet och redovisas för övriga elever och personal på skolan. På så sätt sprids kunskapen. Tanken är att resan ska fungera som en motkraft mot de växande främlingsfientliga krafter som finns på skolan och i samhället.
För mer information kontakta Erik Nihlgård/Lärare Riksäpplet 0733-261933, erik.nihlgard@edu.haninge.se

Slutrapport

Som etapp tre i detta projekt genomförde deltagande elever och lärare under vecka 39 temadagar för elever i åk 1, 2 och 3. Varje årskurs fick under en dag på olika sätt ta del av deltagarnas erfarenheter.

Dagen började med att eleverna visade en PowerPoint presentation med bilder från resan där de gav en bakgrund till rasismen och andra världskriget samt delgav sina egna känslor och upplevelser från resan. Därefter fick eleverna gå ut i diskussionsgrupper som leddes av medverkande elever. Under detta pass diskuterade man frågor som anknöt till andra världskriget och förintelsen. Därefter följde en film om nynazism i dag som efterföljdes av diskussionsgrupper där man behandlade frågor om invandring, svenskhet, orsaker till främlingsfientlighet i dag samt vad man kan göra för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Dagen avslutades med en vernissage där eleverna i egen takt fick läsa om och titta på bilder om rasism och förintelsen.

Dagarna utvärderades dels genom en låda i samband med vernissagen där man fick skriva spontana tankar kring dagarna dels genom diskussion i de egna klasserna en vecka efteråt. Tankar som kom upp på lappar och i utvärderingar var:

– Lärorikt, jättebra gjort vernissage – lite läskigt.
– Eleverna fick en att förstå mer om hur det var
– Det är bra att göra sådana här dagar som berättar om rasismen.
– Man blev berörd.
– Jättebra diskussioner och intressant film.
– Jag har hört om allt innan men inte riktigt fattat.
– Det var värt det här projektet de hade.
– En riktig tankeställare.
– Lite som ett wake-up call!
– En upplevelse för livet.
– Fortsätt satsa på sånt här!

Uppdatering

Den 17 april åkte vi (fyra elever och två lärare) i väg till Berlin tillsammans med 23 andra elever från olika skolor i Sverige samt 4 ledare från Svenska freds kommittén. Under en intensiv vecka fick deltagarna ta del av den omfattande information som finns om förintelsen i Berlin i dag. För eleverna blev det mänskliga mötet med de autentiska breven från koncentrationsfångar till anhöriga på ”The Memorial To The Murdered Jews of Europé” extra känslosamt. Efter resan har frågorna om hur detta har kunnat hända vuxit sig extra starka och framförallt frågan om hur liknande saker kan hända än i dag och om hur det än i dag kan finnas folk som förnekar att förintelsen ägt rum. Och den insikt som drabbat oss, både lärare och ungdomar, hårdast, är risken att se det som hände i Tyskland som en isolerad händelse utan kopplingar varken framåt eller bakåt. Diskrimineringen av människor utifrån olika grunder finns kvar idag, trots att förintelsen finns som ett skrämmande facit. Andra starka upplevelser under veckan var naturligtvis besöken på de två koncentrationslägren Sachsenhausen och Ravensbrück, samt besöket på minnesmuseet i huset där Wannsee- konferensen ägde rum. För våra elever har det också varit en stor upplevelse att få möta andra ungdomar från olika platser i Sverige och diskutera dessa frågor med dem. Vi kan se att våra elever kommit hem med nya insikter, ny kunskap och att de är oerhört engagerade och vill föra ut detta till resten av skolans elever och lärare.

Som etapp två i detta reseprojekt som ingår i skolans likabehandlingsarbete planerar nu lärare och elever en presentation av den anti-rastsiska resan till Berlin. Eleverna har under resan samlat på sig mängder av information, fotograferat, filmat och antecknat. Detta håller nu på att sammanställas och redigeras. Under de första veckorna på höstterminen ska redovisningen ske. Viktigt i presentationen är att förintelsen inte ska ses som en isolerad händelse utan visa på att rasism och främlingsfientlighet, förföljelse och diskriminering förekommer än i dag.