Forum för internationell förståelse

Stipendiat
Socialdemokratiska studentförbundet Eleonore Eriksson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Socialdemokratiska studentförbundet vill under verksamhetsåret anordna en helgkonferens som syftar till att sprida kunskap angående internationell förståelse. Målet är att fler medlemmar ska intressera sig för internationella frågor inom studentförbundet och att kunskapen bidrar till att internationella frågor bereds mer plats inom vår verksamhet.
Vi planerar att starta ett nytt internationellt projekt inom förbundet och vill gärna få möjligheten till att bredda kunskapen inom förbundet.