Förstudie för dokumentärfilmen; Det pedagogiska kriget, av Urban Hamid och Måns Berthas

Stipendiat
Good World AB Filmproduktion Producent Helene Granqvist

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Målet är att Urban Hamid (och Måns Berthas) med kameran följer den svenska OMLT-styrkan i Afghanistan under ett halvår och genom fyra personers ögon följer hur kriget ”luktar, låter och känns”
Syftet är att genom en bild av ”vardag” i en väldigt ”ovardaglig” situation inspirera till samtal och engagemang i frågor som rör krig, fred och ofred – (där det sistnämnda i filmen definieras som att ”leva i konflikt utan att leva ut den”).

Projektbeskrivning

Måns Berthas och Urban Hamid ska tillsammans med OMLT- styrkan resa ner till Afghanistan för att skildra konflikten genom några svenska soldaters och officerares perspektiv. De ska följa med styrkan på alla operationer de gör tillsammans med den Afghanska infanteribataljonen.

Med dokumentären vill de utforska vad som är krig och vad som är fred, och konflikten mellan dessa storheter. De vill befinna sig i brytningen mellan den storpolitiska verkligheten och soldaternas personliga upplevelser. De vill berätta om människor från ett neutralt land, som arbetar och hjälper människor från en annan kultur i en konflikt som inte är deras.

Måns och Urban kommer att välja ut tre till fyra intressanta personer att fokusera på. Detta för att kunna komma dessa så nära som möjligt. De vill gestalta konflikten genom deras ögon och deras point of view.

I filmen kommer de använda en observerande berättarstil. Det vill säga, följa karaktärer så nära som möjligt utan att direkt gripa in i skeendet. Avsikten är att registrera utan att påverka. Att tränga djupare än nyhetsreportagen och se kriget genom de svenska (och de afghanska) soldaterna ögon.

Filmarna ska skildra vardagen, det dagliga arbetet och de svårigheter och möjligheter som kommer att uppstå när två nationer och kulturer möts.