Filmcentrum Syd, Malmö. 40 000 kronor. Antirasistiska Filmdagar

Stipendiat
FilmCentrum Syd Annelie Henriksson

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet med ARF är att skapa möten och förståelse mellan människor med olika bakgrund, kultur och erfarenheter. Vi arbetar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt mål är attmotverka rasism och diskriminering och att arbeta för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna efterlevs. Genom att arrangera filmvisningar med diskussioner eller workshops,nätverkande och andra kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor

rörande, rasism, diskriminering och demokrati

Projektbeskrivning

ARF har funnits sedan 1993 och startade i Malmö som ett svar på den växande högerextremismen i Sverige. Den pågående debatten kring Sverigedemokraternas Islamkritiska utspel visar att arrangemang som Antirasistiska Filmdagar behövs. Frågor kring utanförskap och främlingsfientlighet behöver ständigt aktualiseras och diskuteras. Inte minst bland barn och ungdomar.

ARF-film och kultur för mänskliga rättigheter arrangerar för 17 gången antirasistiska filmdagar, en hel vecka film & samtal. Vi vill se det som en manifestation för tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Många organisationer, föreningar och enskilda individer engagerar sig och bidrar på olika sätt för att göra filmdagarna möjliga. Årets ARF kretsar kring temat Ansvar och då syftar vi till samhällets och individens ansvar, men även mediernas ansvar.

Till exempel tar vi upp det mediala ansvaret i ett seminarium tillsammans med tv-profilen Musse Hasselvall. Seminariet tar upp Bert Karlsson och hans historia i Ny Demokrati. Hur kunde en ledare för ett främlingsfientligt parti från början av 90-talet bli så folkkär som han är idag?

Kvällsprogram
Utöver skolprogrammet har vi i år ett kvällsprogram som riktar sig till allmänheten. Film & Samtal där vi till exempel betonar klimatfrågan och konsekvenserna av det eskalerande konsumtionssamhället med filmerna ”The Age of Stupid” och ”The end of Suburbia”.

För mera information kontakta
Annelie Henriksson
annelie@filmcentrumsyd.org.se
Tel: 040-795 79
eller gå in på vår hemsida www.arfarf.se

Uppdatering

ARF i Malmö har verksamhet året runt som består av olika typer av samarrangemang som t ex Förintelsens minnesdag, FN-dagen mot rasism och diskriminering, Malmö Festivalen, Malmö Queer Art & Film Festival, ett projekt om vidgat deltagande, samt en uppsökande verksamhet riktat till skolor. Vår största verksamhet är de antirasistiska filmdagarna, en hel vecka med film och samtal. Sammanlagt nådde filmdagarna 2840 personer medan ARF hela året nådde totalt 4170.

Antirasistiska filmdagarna inföll 9-13 november. Övergripande tema för året var Ansvar. Ett dagsprogram riktades i första hand till skolor och ett kvällsprogram var riktat till allmänheten. Filmveckan bestod av 54 programpunkter på dagtid och 8 på kvällen, med sammanlagt 48 olika filmtitlar. Vi är väldigt nöjda med programmets utformning och även genomförandet. Vi fick också goda betyg från lärare.

För seminarierna satsade vi på många namnkunniga personer från Lunds universitet, Malmö högskola och från olika organisationer, samt filmregissörer. Samarbetet med olika organisationer gör att filmdagarna vinner i djup och kraft men även de enskilda organisationerna kan informera om sitt arbete och nå fler grupper. Många av organisationerna samarbetar vi med år efter år, vilket också talar om att samarbetet fungerar väl.

2009 arbetade vi medvetet med skolsamarbeten för att ge elever ansvar kring filmveckan. Två klasser från Mediegymnasiet ansvarade för den grafiska designen för ARF 2009 respektive för val av filmer och diskussion kring seminarium. Elever från Frans Suell och Jörgen Kocksgymnasium ansvarade för catering vid invigningskvällens fest. Samarbetena blev lyckade och har därför återupptagits 2010.

Nya målgrupper deltog i filmdagarna. Nyanlända personer: SFI elever från vuxenutbildningen och SFI klasser från gymnasiet, samt asylsökande ensamkommande barn. Vellinge kommun deltog också för första gången i ARF Malmö med en skola som medvetet planerade en tema vecka om rasism under ARF veckan.

Filmdagarna är ett årligt evenemang som är både välkommet och väntat av många lärare runt om i Malmö. Vi tycker att ARF i Malmö spelar en stor roll för att skolorna ska hålla levande medvetet arbeta mot rasism och främlingsfientlighet och hålla levande en diskussion kring de mänskliga rättigheterna. ARF bidrar också varje år till att uppmärksamma olika konflikter eller problematik i andra länder och världsdelar och på så sätt kompletterar skolornas undervisning och allmänhetens information.

Ett samarbete som vi också är väldigt glada över är projektet för vidgat deltagande som går ut på att arrangera filmseminarium på andra språk än svenska. Vi har etablerat gott samarbete med flera organisationer vars medlemmar har andra språk än svenska som modersmål. Projektet är väldigt uppskattat och denna samarbetsform kommer att fortgå under 2010.

SAMARBETSPARTNERS 2009

ABF Malmö, Amnesty International, Arena 305, Asylgruppen Lund, Asylgruppen Malmö, Biograf Spegeln, BarniStan, Bris, Centrum för kultursociologi – Växjö universitet, Elektra, Etniska Relationer (Malmö Stad), FAST, Folkets Bio Malmö, Garaget, Greenpeace, Gymnasieprästen i Malmö, Heders- och mångfaldsarbete (HOMA), Herrgårdens Kvinnoförening, Humanitetens Hus- Röda korsets nationella center för humanitära frågor, Internationella arabiska kvinnoföreningen, International Dalit Solidarity Network, Iransk-svenska föreningen, K.A.S.T., MAF, Maria Malmö, Mykorrhiza, Oljegruppen, Projekt Versus, RFSL, RFSU – Malmö, Rädda Barnen Rosengård och Rädda Barnen S:a Innerstaden, Sensus, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, United Sisters, UR.

Mediegymnasiet, FS & JK gymnasiet, Humfryskolan.

Med stöd av: Malmö Kulturnämnd, Kultur för Barn och Unga, Fritidsförvaltningen. Region Skåne.

Sponsors: Sydsvenskan, MKB, Lärarförbundet, Hyresgästföreningen. Rädda barnen, Röda korset.