Etranger Film/Hiwa Abbasi, Göteborg. Utvisning, 10 000 kronor

Stipendiat
Etranger Film, Hiwa Abbasi

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Att öka förståelse för utsatta och skyddslösa människor då de utvisas ut ur landet .

Målsättningen är att göra en kortfilm av en verklighetsbaserad historia om en ung flicka vars familj har utvisats till hemlandet och pappan har fängslats där. Vid tiden för utvisningen har hon befunnit sig hos en väninna och undkommit. Nu måste hon gömma sig och handskas med sin frustration, oro, rädsla, ensamhet, utsatthet och det faktum att hon är illegal.

Projektbeskrivning

Utvisning handlar om en ung flicka, Lara, vars familj har utvisats från Sverige. Familjen till en början fängslas. Alla förutom fadern släpps. Lara gömmer sig i en väns lägenhet. Hon är orolig. Hon kan inte lämna lägenheten i dagsljus för att inte bli upptäckt. På nattetid är hon rädd, dock behöver hon stöd och sällskap. Hon går iväg genom mörka gator och gränder och hittar till sin väninnas lägenhet. Hon får tröst av väninnan dock blir hon ännu mer orolig för sin pappa, orolig att han ska torteras och dödas i fängelse efter utvisningen. Så är verkligheten för många politiska fångar. Så är verkligheten för många som utvisas.
Syftet med projektet är att öka förståelse för politiska fångar främst hos unga människor genom att berätta en historia baserad på en verklig händelse. Det är lätt för unga människor att identifiera sig med henne som person och känna medlidande för henne. Därmed få förståelse för hennes situation och hennes familjs.

Med vänlig hälsning
Hiwa Abbasi