Erik Sundblad. 33 000 kronor. En annan bild av Islam

Stipendiat
Erik Sundblad

Stipendiebelopp
33000 kr

Sammanfattning

Islamofobin ökar i Sverige och Europa och den oro och rädsla som finns för muslimer utnyttjas av främlingsfientliga krafter. Samtidigt så finns det en bristfällig kunskap och många fördomar om hur muslimer i Europa förhåller till sin religion. Detta projekt har i syfte att skriva en bok som fokuserar på hur muslimer i Europa förhåller sig till sin religion i vardagen. Detta tror jag kan bidra till att öka förståelsen för hur vi kan leva tillsammans i ett mångkulturellt och tolerant samhälle.