Ensamkommandes Förbund, Malmö. Ensamkommandes Egna Röster, 30 000 kronor

Stipendiat
Ensamkommandes Förbund, Omid Mahmoudi

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Genom att bygga broar mellan samhället och de ensamkommande vill vi öka förståelsen för situationen i olika länder och varför människor flyr, och därigenom minska främlingsfientlighet och rasism. Samtidigt vill vi stärka ungdomarnas självförtroende, och uppmuntrar dem att aktivt delta och påverka i samhället.