Emma Lindh. En studie av hur ursprungsminoriteters rättigheter enligt folkrätten tillämpas i dagens Australien. 5000 kronor

Stipendiat
emma lindh

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Utbytesstudier kombinerat med fältstudier av aborginerna i Australien. Utifrån de ökade kunskaper om internationell rätt och mänskliga rättigheter jag förväntar mig erhålla skulle jag vilja undersöka australiens ursprungsbefolkning, aborginernas, situation och rättigheter.