DEMOKRATI SOM UPPDRAG Demokratin måste återerövras varje dag/år/generation. Hur går vi vidare år 2012.

Stipendiat
Föreningen Folkets Bio Bettan von Horn

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Att genom skolbiovisningar och samtal inspirera till politiskt engagemang

utifrån filmen Till ungdomen. Som avstamp vill vi arrangera en inspirationsdag för ungdomsorganisationer; politiska, elevfackliga och idéburna såväl som lärare, skolledare och politiker. Filmen beskriver ett nationellt trauma, Utöyamassakern, men också unga som valt partipolitik som väg. Deras engagemang – en förutsättning för det öppna samhället. Dagen ska fungera som inspiration o modell för de lokala visningarna.