Delegation: Rose-Marie Asker, Joy Ezelio, Francisco Soberón, Anna Wigenmark, Anita Klum. 75 500 kronor. Mission i Haiti

Stipendiat
Delegation: Anita Klum, Joy Ezeilo, Francisco Soberón, Anna Wigenmark, Rose-Marie Asker Rose-Marie Asker

Stipendiebelopp
75500 kr

Sammanfattning

Titta på kvinnors situation i Haiti efter jordbävningen, rapportera till omvärlden om detta och vad som krävs för att förbättra situationen. Särskilt kvinnor och barn som bor på gatan utan bostad och utan skydd från våld och våldtäkter samt riskerna för att utsättas för trafficking. Även att granska hur det internationella samfundets katastrofinsatser samverkar eller inte med det lokala civila samhället och hur detta påverkar situationen för kvinnor och flickor i redan utsatta situationer.

Projektbeskrivning

I oktober 2010 gör en delegation en resa till Haiti för att bl a studera situationen för de kvinnor som bor på gatan utan bostad och utan skydd från våld och våldtäkter, samt granska hur det internationella samfundets insatser samverkar med det civila samhället och hur detta påverkar situationen för utsatta kvinnor. Delegationen reser på inbjudan av en lokal människorättsorganisation. Under en vecka i Haiti ska man träffa utsatta kvinnor, organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och kvinnor, relevanta myndigheter, FN-organ, internationella organisationer på plats i Haiti. Därefter skrivs en rapport som ska ge en bakgrund till situationen i Haiti, kvinnornas situation idag, samt rekommendationer till Haitis regering och till det internationella samfundet om vilka åtgärder som bör vidtas för att kvinnornas situation ska förbättras. Delegationen planerar att på hemvägen tillbringa några dagar i New York för att bl a träffa UNIFEM.

Uppdatering

Anna Wigenmark och Rose-Marie Asker anlände Haiti söndagen den 24 oktober och hade samma dag ett möte med Fredrik Bjerkeborn, FN:s biträdande polischef på Haiti.  Anita Klum anlände onsdag 27 oktober. Under veckan har vi haft möten med justitieministern, den haitiska polischefen, FN-organ, kvinnoorganisationer, mr-organisationer, besökt läger för dem som drabbats av jordbävningen, besökt ett sjukhus mm. Vi har fått en mängd information som vi nu ska bearbeta och sätta ihop till en rapport, som uppföljning av  den tidigare rapporten i mars 2003. Efter Haiti kommer vi att vara i New York i ett par dagar för att bl a ha möten med UNIFEM och HRW, och för att närvara i FN:s generalförsamlings sessioner.

I Haiti har vi haft stor hjälp av RNDDH som är den mr-organisation som bjudit in oss. Det gäller boende, lokala resor, att hjälpa till med programmet, ge information om läget i landet mm. Haiti var redan tidigare ett mycket fattigt land, med stor politisk oro, mr-kränkningar och våld. Det vi sett är att jordbävningen drabbat människor mycket hårt, inte minst kvinnor, vilka är fokus för vårt uppdrag. Nu har även kolera drabbat landet och folket. In i det sista hoppades vi på att Joy Ezeilo,  FN:s särskilda rapportör för trafficking, skulle komma till Haiti, men tyvärr lyckades inte detta. Joy har den här veckan presenterat sin årliga rapport inför FN i New York och tiden räckte inte till för en resa till Haiti.

Mellan den 24 och 31 oktober befann sig delegationen i Haiti, därefter tre dagar i New York, 1 – 3 november. Det handlade främst om att skaffa sig ininformation och att med egna ögon se hur situationen för kvinnor i Haiti ser ut. Detta gjordes genom möten och samtal med människor i Port-au-Prince och andra delar av landet.

Haiti:

Fredrik Bjerkeborn, FN:s biträdande polischef i Haiti, Minustah

LisbethCullity, Minustah

OIM

Kvinnoministeriet

Justitieministeriet

MR-ombudsmannen

Polischefen i Haiti

Lutherska Världsförbundet

Radio Quisqueya

OAS

Kvinnoorganisationer

Fackförening

En grupp med handikappade

Vi träffade också kvinnor som arbetar på marknaden och kvinnor i tältlägren

Och vi besökte ett sjukhus

New York:

UNIFEM

HRW

Ann-Marie Orler, FN:s högsta polischef

Generalförsamlingen (Kom. 3)

Delegationen skriver just nu på slutrapporten som ska visa på hur situationen ser ut efter jordbävningen och i jämförelse med mars 2003 då den förra rapporten skrevs. Rapporten åtföljs av rekommendationer till Haitis regering, till Sveriges regering och till det internationella samfundet.

Delegationen kommer att ha möten med Sida och UD för att presentera rapporten och rekommendationerna, samt ha utåtriktade informationsmöten (vilket redan påbörjats), samt vända sig till massmedia med rapporten.

Haiti är ett litet och fattigt land med liten politisk betydelse för världssamfundet. Med vårt arbete vill vi lyfta fram vad som händer i landet som ett komplement till all annan rapportering. Även om fokus i delegationens arbete var kvinnornas mänskliga rättigheter, så beskrivs också den allmänna situationen i landet. FN, USA och Frankrike har ett särskilt stort ansvar för att ge stöd till den regering som Haitis folk tillåts välja i öppna och demokratiska val. Haitis folk förtjänar en verklig demokrati med respekt för mänskliga rättigheter, utan de interna och externa politiska konflikter som varit så vanliga under så lång tid. Vi hoppas med vårt arbete i viss mån kunna bidra till verklig fred i Haiti och till att kvinnorna – som i stor utsträckning bär upp hela samhället, barnen och familjen – ska få sina rättigheter tillgodosedda.