Danielle Hesarod. Volontärarbete i Cebu, Filippinerna. 5 000 kronor

Stipendiat
Danielle Hesarod

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Sommaren 2013 ska jag åka till Cebu, Filippinerna för att medverka i Rise Above Foundations projekt. Målet med resan är att genom akuttandvård samt preventiv tandvård öka förståelsen för oral hälsa samt förhindra framtida sjukdom. Jag kommer även att volontärarbeta på Family Care Center. Förhoppningen med resan är att utbytet av kunskap och erfarenheter mellan mig som blivande svensk tandläkare och filippinska tandläkare samt lokalbefolkningen ska utmynna i en ökad internationell förståelse.