Clas-Olof (Olle) Ohlsén Pettersson. Studie av fredprocessen mellan regeringen och Farc-gerillan i Colombia. 5000 kronor

Stipendiat
Clas-Olof (Olle) Ohlsén Pettersson

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Jag genomförde under perioden juni 2012 till augusti 2013 en praktik vid tidningen Colombia Reports. Jag kommer att återvända till Colombia i januari 2014 med syftet att studera fredsprocessen mellan den colombianska regeringen och den marxistiska Farc-gerillan. Jag ämnar bygga vidare på mina tidigare erfarenheter och fortsätta studera fredsprocessen på plats i landet. Mina studier kan utmynna i en masteruppsats och artiklar i pressen.