CinemAfrica, Stockholm. CinemAfrica – ungdomar talar med ungdomar

Stipendiat
CinemAfrica Sandra Olivegren

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Ungdomsledda skolfilmvisningar och samtal kan nyansera den svenska Afrikabilden. Många svenskar har en föråldrad Afrikabild vilket i sin tur färgar deras sätt att relatera till afrikaner och svenskar med afrikanskt ursprung. Afrosvenskar är de som i dag möter mest rasism i vårt samhälle. Film är ett välbekant medium för ungdomar och kan snabbt väcka känslor och tankar. I arbetet för att främja internationell förståelse och motverka rasism och främlingsfientlig är film/samtal effektiva verktyg.

Projektbeskrivning

Ungdomsledda filmvisningar med samtal.

CinemAfrica arbetar med att sprida afrikansk film i Sverige genom att arrangera filmfestivaler, seminarier och erbjuda gratis film till skolor i landet. Under 2009 utvecklar vi vår skolfilmsverksamhet och startar filmvisningar med efterföljande samtal, ledda av ungdomar från olika gymnasieskolor i Stockholms län. Under CinemAfrica Filmfestival, 4-15 februari 2009, arrangerar vi tolv ungdomsledda filmvisningar för elever i årskurs 9 samt gymnasiet. Vi beräknar att nå 1 700 elever.

Ungdomarna väljer vilken film som ska visas samt förbereder och leder samtalen. Efter filmvisningen öppnar de upp för kommentarer och frågor från eleverna. Lärare och representant från CinemAfrica närvarar men skall varken leda eller styra samtalet mellan ungdomarna.

Många svenskar har en föråldrad Afrikabild vilket i sin tur färgar deras sätt att relatera till afrikaner och svenskar med afrikanskt ursprung. Film är ett välbekant medium för ungdomar och kan snabbt väcka känslor och tankar. I arbetet för att främja internationell förståelse och motverka rasism och främlingsfientlig är film/samtal effektiva verktyg. Projektet börjar i november 2008 och avslutas i maj 2009.

För mer information kontakta Sandra Olivegren, 08 – 411 62 45, sandra@cinemafrica.se

Uppdatering

Ungdomsledarna träffades i nov och dec 2008 för att lära känna varandra och gemensamt se och välja den film de ville använda sig av i projektet. Efter att ha sett ett flertal filmer så valde de till slut Africa Paradis av Sylvestre Amoussou från Benin (2007).

Filmen är en framtidsskildring som visar en omvänd världsbild där den afrikanska kontinenten blommar av välstånd och Europa är drabbat av ekonomisk nedgång och skyhög arbetslöshet vilket leder till att fattiga vita européer försöker ta sig till det rika Afrika.

Ungdomarna valde alltså till slut inte den film som de först var intresserade av. De menade att handlingen i Africa Paradis utgjorde ett bättre underlag för att diskutera identitet, tillhörighet, föreställningar om varandra och solidaritet.

I jan – feb 2009 träffades gruppen tre gånger för att lära sig mer om filmen och filmskaparen, förbereda sig på frågeställningarna samt öva sig i att stå på scen framför publik och leda ett samtal.

Här blev det Kudzai Chimbaira, ung skådespelerska och regissör från Zimbabwe, som coachade ungdomarna. Flera hade redan vana av att uppträda offentligt medan några var helt ”gröna”. De fick träna, inför varandra, på sina presentationer, hur de skulle få igång och öppna upp för samtal och hur de kunde bemöta olika situationer som skulle kunna uppstå.

I början av januari marknadsfördes skolfilmvisningarna. Responsen blev ganska omedelbar och inom kort var större delen av platserna bokade. Sammanlagt deltog 1 400 elever från skolor i Stockholms stad och län.

Skolfilmsvisningarna genomfördes 5 – 13 februari, på biograf Zita. Ungdomarna arbetade i par om en kille och en tjej. De första samtalen var lite trevande men mycket snabbt blev de varma i kläderna. De unga samtalsledarna uppskattades av skoleleverna och diskussionerna blev stundtals väldigt livliga.
Nästa steg i projektet är att några av ungdomarna kommer att visa filmen i sina respektive klasser/skolor och ha efterföljande samtal.