Christopher Polhemgymnasiet, Visby. Young Builders without Borders. 60 000 kronor

Stipendiat
Christopher Polhemgymnasiet, Eva O'Reilly

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syftet med att låta 12 elever från byggprogrammet på Christopher Polhemgymnasiet genomföra 3 veckor av sin yrkespraktik i Stone Town på Zanzibar är att öka elevernas medvetenhet och ansvarstagande genom att på plats kunna ge dem djupare kunskaper om och förståelse för andra kulturer. Genom samarbete med Mikunguni Technical Secondary School är vårt mål att deras främlingsrädsla/fientlighet ska minska och att de ska fungera som ambassadörer för andra elever.