Camilla Jämting, Göteborg och Lovisa Granat. 12 000 kronor. Indian i tonåren 2009

Stipendiat
Camilla Jämting

Stipendiebelopp
12000 kr

Sammanfattning

Jag och min projektpartner Lovisa tänker studera indianflickor i tonårens vardag och jämföra det med svenska tonårsflickors liv. Vi kommer resa till Costa Rica och göra fem djupintervjuer med olika indianflickor och forska om det vardagliga livet hos indianerna. Sedan tänker vi sammanställa detta i en dokumentärfilm. Sedan kommer vi att redovisa projektet i skolor runt om i Västergötland och Östergötland. Vi gör det här för att öka den internationella förståelsen om indianstammar i Sydamerika.

Projektbeskrivning

I början av juni åker jag och min projektpartner Lovisa till staden Leticia i Colombia. Ursprungsplanen var att vi skulle åka till Costa Rica, men på grund av oförutsedda händelser tvingades vi att byta projektland och i samråd med Palmefonden valde vi istället att genomföra samma projekt med samma målgrupp i Colombia istället.

Där kommer vi att göra treans projektarbete, en dokumentärfilm som ska skildra livet hos tonårsindianflickor och jämföra det med svenska tonårsflickors liv. Vi kommer vara tre veckor i Colombia, då kommer vi få chansen att både besöka och bo i indian byn. Vi kommer då att göra (minst) fem djupintervjuer med olika indian-flickor. Vårat syfte med filmen är att öka den internationella förståelsen hos svenska ungdomar när vi sedan visar upp den på skolor runt om i Västergötland och Östergötland. Planen är att den första veckan ska vi gå en spanskakurs i Colombia och de resterande två ska vi intervjua indiantonåringarna.

Nu gör vi förarbetet, vi läser skönlitterära böcker parallellt med faktaböcker om indianernas historia, liv och vardag. Vi har även anmält oss till varsin intensivkurs i Spanska och vi jobbar med filmens struktur, uppbyggnad och manus.

Uppdatering

Hej!
Nu har vi kommit ungefar halvvags i varat projket. Vi befinner oss just nu i Leticia i Colombia. Vi har kommit igang med filmandet och nasta vecka ska vi aka ut till indianbyarna. Vi kommer att bo med indianerna i ungefar fem dagar.

An sa lange har projektet gatt valdigt bra! Vi plannerat successivt hur vi vill ha upplagget till filmen. Just nu jobbar vi aktivt med att utforma fragor till indianflickorna samt att lara oss spanska. Vi ar aven klara med allt forarbete, det vill saga, lasa olika former av litteratur om indianer och vi har ocksa besokt ett museeum som handlar om den aktuella stammen.

Vi ska aka ut till byarna tillsammans med pastorn som vi bor hos och en indianflicka, Pilar, som numera ar bosatt och pluggar i Leticia. Forsta dagen kommer aven en kvinna fran spanska skolan att folja med oss. Hon talar bade spanska och svenska sa hon kommer hjalpa oss att tolka och forklara for indianerna precis var varat mal och syfte ar nar vi bor hos dem i stammen. Bade var tolk och pastorn aker hem igen forsta kvallen. Men indinanflickan Pilar kommer stanna tillsammans med oss. Da Pilar talar spanska kommer hon att intervuja indianflickorna med de fragor som vi forberett! Vi kommer att leva tillsammans med indianerna och fa en riktigt inblick i deras vardagsliv.

Nar vi kommer hem fran Colombia ska vi borja redigera filmen. Vi siktar pa att vara klara med filmen innan jul sa att vi till varen kan borja redovisa vart projekt runt om i olika skolor i vastergotland och ostergotland.