Brandklipparen, Stockholm. 39 000 kronor. Fiendens ansikte

Stipendiat
Brandklipparen Erik Pauser

Stipendiebelopp
39000 kr

Sammanfattning

”Fiendens Ansikte” är projekt som har sin utgångspunkt i vietnamesiska krigsveteraners berättelser.

Vi vill ta hit den vietnamesiska krigsfotografen Doan Thi Cong, för samtal och seminarium.

Trots att över 5 miljoner Vietnameser dog i kriget har historierna vi hört nästan uteslutande haft sin utgångspunkt i amerikanska soldaters upplevelser.

Vi tycker det är viktigt att öka den internationella förståelsen för Vietnamesernas upplevelser under Vietnamkriget.

Projektets övergripande syfte är att inspirera unga människor till forskning och aktivt fredsarbete genom en ny läsning av nutida historia.

Projektbeskrivning

Ett seminarie kring vietnameserna kallar ”Det Amerikanska kriget”.
Trots att omkring fyra miljoner vietnameser dog i vad de kallar ”Det Amerikanska
kriget” hör vi oerhört sällan deras historia berättad av dem själva. De flesta
berättelser och filmer handlar om amerikanska soldaters upplevelser och trauman
under och efter Vietnamkriget. Jag vill i projektet lyfta fram vietnamesernas
berättelser och i förlängningen belysa hur historia skrivs. Aktuella frågor är;
hur var det att vara Vietnames under och efter kriget? Hur ser de på sina upplevelser? Hur har kriget påverkat deras liv?Seminariet kommer att äga rum på Angeredsteatern i Göteborg omkring den 20 januari 2011 i samband med att en omfattande utställning med samma namn öppnas. Samtalet kommer att handla om; Vem skriver historien och vilkas perspektiv får vi ta del av? Vilken är konstnärens roll i vår historieskrivning? Har den förändrats? Hur kan unga människor inspireras och bli delaktiga i historieskrivningen?

En av deltagarna i seminariet är Doan Thi Cong krigsfotograf från Vietnam.
Se även: http://www.thefaceoftheenemy.net
Projektledare: Erik Pauser (erikpauser@ampfilm.se) 070 2553152

Uppdatering

FIENDENS ANSIKTE
Ett projekt kring vietnameserna kallar ”Det Amerikanska kriget”.
Bakgrund
Trots att omkring fyra miljoner vietnameser dog i vad de kallar ”Det Amerikanska kriget” hör vi oerhört sällan deras historia berättad av dem själva. De flesta berättelser och filmer handlar om amerikanska soldaters upplevelser och trauman under och efter Vietnamkriget. Jag vill i projektet lyfta fram vietnamesernas berättelser och i förlängningen belysa hur historia skrivs. Aktuella frågor är; hur var det att vara Vietnames under och efter kriget? Hur ser de på sina upplevelser? Hur har kriget påverkat deras liv?
Utställningen Fiendens ansikte öppnades på Angredes teatern den 22 januari 2011. Utställningen består av tre delar. En 75 min lång film. Tretton monitorer med enskilda intervjuer med vietnamesiska krigsveteraner samt ett referensbibliotek. Innan utställningen öppnas tas omfattande kontakter med gymnasieskolor i Göteborgsområdet. Lärarmaterial material kring Vietnam kriget produceras. En ung konstnär anställs för att fungera som guide vid visningarna. Ett omfattande press och marknadsföringsarbete genomförs.
Den 25 januari hålls ett seminarium på Angeredsteatern. Deltagarna i seminariet består av Doan Thin Cong krigsfotograf från Vietnam som ingår i utställningen, Erik Pauser konstnär och upphovsman till filmen och utställningen samt Ulrich Hillebrand chef för Angreds teatern. Seminariet börjar med en kort introduktion av Erik Pauser och Ulrich Hillebrand, sedan visar Doan Thin Cong bilder han tagit under kriget. Därefter följer ett samtal mellan Erik Pauser, Doan Thin Cong och Ulrich Hillebrand. Publiken deltar livligt i samtalet. Seminariet är fullsatt.
Utställningen och projektet har hittills fått mycket press. Bland annat har det inslag ingått i Kulturnyheterna på SVT samt i kulturmagasinet Sverige! på SVT. Vidare har en rad artiklar och reportage i olika tidningar skrivits.
Se även: http://www.thefaceoftheenemy.net