Bosniska föreningen Svdeah. Falkenberg-Sarajevo – youth for understanding, 20 000 kronor

Stipendiat
Bosniska föreningen "Svdeah", Irhan Kasic

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Visa den bosniska kulturen och historien i allmänhet, samt situationen under kriget i Bosnien, med den etniska rensningen, i synnerhet.
Ungdomar med bosniskt ursprung, tillsammans med ungdomar med andra nationaliteter får möjlighet att möta platser som Srebrenica och Sarajevo och via lokalbefolkningen få återberättat det som hände sig där.
Genom att bo hos en bosniska värdfamilj så för de en djupare förståelse för den bosniska kulturen och historien.

Projektbeskrivning

Med utbytet vill vi visa den bosniska kulturen och historien i allmänhet, samt situationen under kriget i Bosnien,med den etniska rensningen, i synnerhet. Ungdomar med bosniskt ursprung, tillsammans med ungdomar med andra nationaliteter får möjlighet att se och uppleva platser som Srebrenica, Mostar och  Sarajevo och via lokalbefolkningen få återberättat det som hände där under kriget.

Genom att bo hos bosniska värdfamiljer får de en djupare förståelse för den bosniska kulturen och dess historia. Den Bosniska Föreningen i Falkenberg vill med denna resa att våra ungdomar, som ofta är födda i Sverige, skall vidmakthålla kontakten med den bosniska kulturen och landets historia. Vi vill  dessutom bereda ungdomarna från Sverige och andra länder möjlighet att lära sig mer om vår kultur och framför allt sprida kunskap om inbördeskriget som utspelade sig på balkan på 90-talet. För att ungdomar skall ha en god förståelse innan de åker till Bosnien ordna vi regelbundna träffar med den utvalda grupp som ingår i projektet. Där belyser vi den historiska situationen i Bosnien och arbetar för att integration mellan ungdomar som kommer från olika etnisk bakgrund.( I årets grupp ingår ungdomar med bosnisk, svensk,irakiskt,och albanskt ursprung. Vi arbetar med värderingsövningar utifrån en värdegrund baserad på allas lika värde. Besöket i Srebrenica är ett led i förståelsen för vad etnisk rensning innebär och vad extrem nationalism kan leda till.

För att sprida kunskap om vår resa till Bosnien anordna vi vid hemkomsten till Falkenberg ett seminarium där gruppen ungdomar tillsammans med ledarna får efterarbeta sina upplevelser och sprida sin kunskaper och upplevelser vidare till andra ungdomar. För att på så vis motverka främlingsfientlighet och sprida kunskap om vad extrem nationalism kan få för konsekvenser.

Hösten 2013 var vi värdar under en vecka för en grupp 17 ungdomar och fyra ledare från Sarajevo Bosnien. Vi kommer att avlägga ett svarsbesök hos de ungdomar som var i Falkenberg och ungdomarna kommer att bo i respektive värdfamilj.

Slutrapport

Mellan den  18 september och den 25 september åkte en grupp ungdomar tillsammans med ledare till Bosnien och Herzegovina. Projektet är ett samarbete mellan Bosniska föreningen Sevdah i Falkenberg och Tångaskolan i Falkenberg. Denna resa var fortsättningen på ett utbyte som inleddes med ett besök här i Falkenberg. Detta skedde under en vecka i oktober 2013.

Syftet med resan är att bygga broar mellan våra länder och mellan ungdomar från olika kulturer. Utifrån att vi vill få ungdomarna att hitta likheter mellan varandra istället för olikheter så bygger programmet på en mängd aktiviteter där de får inblick i varandras vardag, bl a så bor de inneboende i familjer och besöker och deltar i skolarbetet.

Vi ville visa ungdomarna det som skett under kriget och hur det ser ut idag efter kriget. Det första vi gjorde efter att ha landat i Tuzla var att åka buss till Srebrenica. Vi hade förberett ungdomarna hemma i Sverige genom att definiera ordet etnisk rensning, samt visa dokumentärer och läsa tidningsartiklar om massgravar som fortfarande hittas i området. Vi besökte först Memorial Centar i Potocari. Där hade vi bokat en guide som föreläser om historien bakom händelserna i Srebrenica och ungdomarna fick chansen att ställa frågor.  Frågan varför vissa ”gravstenar” är gröna och av trä” besvarades med att det är nya fynd och att man byter ut dessa vid en årlig ceremoni.

En av ungdomarna har nära anknytning till massmorden och det finns ett tjugotal namn inristade från hans pappas sida.  Vi fick se en stark film och det var gripande att befinna sig i den lokal, den gamla batterifabriken, där män och pojkar skiljts från sina kvinnor och barn. Känslan när man såg att vår buss stod parkerad på samma väg där bussarna stod som transporterade bort desamma var också väldigt påtaglig. Våra utvärderingar visar att detta var den största upplevelsen under resan, både hos ungdomar och vuxna; ”Jag tycker det är hemskt att människor kan vara så främlingsfientliga och vilja leva i ett land där alla är lika” ”Jag tyckte det största var Srebrenica för det kändes väldigt i hjärtat. Jag kände smärta och tomhet.”

Framme i Sarajevo hämtades ungdomarna i värdfamiljer. (Samma som de hade som gäst i Sverige i oktober 2013) Här fick de möta familjens vardag, mat, skola, fritidsaktiviteter och arbete. Skolan vi besökte heter Mesa Selimovic och ligger i Novi Grad i Sarajevo. Ungdomarna bor i de kringliggande hyreshusen, där skotthål och spår efter granatsplitter är igenputsat men inte målat. Svaret på frågan varför man inte målar är att det inte bara är pengar som saknas till färgen, utan även att man inte vill sudda ut spåren av vad som gjorts till mot den. Frågan är vad som sker när nästa generation, dagens ungdomar som är födda efter kriget och ockupationen av Sarajevo tar över?

Vi besökte gamla staden, Bascarsilja och det nyrestaurerade City Hall. En guide tog oss genom stadens kärna och vi besöker en moské, en katolsk katedral, en ortodox kyrka samt  en synagoga. Sarajevo är en stad där människor med olika religioner samexisterar.  Man hörde böneutropen från minareten ena stunden och i nästa stund ringde det i kyrkklockorna.

Under kriget byggdes en tunnel, ”Tunnel of Hope” under Sarajevos flygplats som gjorde det möjligt att transportera in förnödenheter och man kunde i begränsad mängd ta sig till och från den belägrade staden. Ett museum har byggts vid den bosniska sidan och har växt och byggts ut i omgångar. Vi fick se en film och gå genom den del av tunneln som finns kvar idag.
Bussresan mellan Sarajevo och Mostar går på slingriga vägar med branta stup på sidorna. Det blev mycket bussåkande, men vi fick samtidigt se stora delar av landet. Ungdomarna tyckte dessutom att gemenskapen med prat och sång på bussen och korta stopp för att köpa burek, traditionell snabbmat.

Under vårt besök fick vi se mycket av Bosniens vackra natur, en del områden där vi kunde röra oss fritt, andra områden där vi var tvungna att hålla oss till stigen på grund av att det fanns minor, mark som aldrig sanerats och mark som varit översvämmad i våras. Vi åkte upp till de olympiska bergen och källan Vrelo Bosne. En krigsveteranförening tog med oss på en dagstur till det som under ockupationen var den bosniska arméns territorium och en medföljande överste berättade kortfattat om tiden efter Titos död och hur det nationalistiska kriget bröt ut. Vi fick även chansen att gå in i Titos bunker, som hölls hemlig fram till efter det senaste kriget. Det var som att kliva in i en annan tidsålder 170 meter under berget.

Efter att vi kommit tillbaka så har vi tittat på en till dokumentär om Srebrenica diskuterat upplevelserna under hela resan. Vi håller på att redigera en film ”Falkenberg-Sarajevo 2014”, som vi kommer att ladda upp på YouTube (länk mejlas senare), gjort tidningsintervju och förbereder presentationer för klasser på Tångaskolan. Syftet med dessa är att sprida kunskapen om utbytet, kriget i Bosnien och den etniska rensning som skedde där, samt att intresserad andra ungdomar till att deltaga i framtida utbyten.

Vi tackar er som bidragsgivare för att ni gjorde det möjligt för oss att genomföra denna resa. En resa som ungdomarna kommer att bära med sig för alltid in i framtiden – en framtid som tillhör dem.

 

Johanna Lindgren

Erik Oldaeus

Irhan Kasic