Bollerups Naturbrukshymnasium, Tomelilla. 10 000 kronor. Idag är gårdagens framtid.

Stipendiat
Frida Bylund

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Vi ska göra en resa där vi besöker historiska platser knutna till andra världskriget. Genom denna resa vill vi få en ökad förståelse och själva se vad som faktiskt hände i och runt koncentrationslägrena. Det är svårt för vår generation att förstå hur detta kunde ske, hur kan en man på så kort tid skapa ett sånt otroligt hat och få med sig så många människor? Vår uppgift är att sprida vidare kunskapen, så att något liknande aldrig ska kunna hända.