Blombackasskolan klass 9C 14/15, Södertälje. Resa till Turkiet, 60 000 kronor

Stipendiat
Blombackasskolan klass 9C 14/15, Mattias Wernqvist

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syftet med resan är att öka elevernas förståelse över sitt och sina kamraters ursprung då en stor andel i klassen har sitt ursprung i Turkiet område där omkring. Då skolan och Södertälje under de senaste åren tagit emot en stor mängd flyktingar från bl.a. Syrien och Turkiet så är målet med resan att elevernas nya insikter ska påverka deras attityd och att detta ska spridas bland ungdomar och människor i Södertälje.

Projektbeskrivning

Rapport 1

Syftet med resan är att öka elevernas förståelse över sitt och sina kamraters ursprung då en stor andel i klassen har sitt ursprung i Turkiet område där omkring. Då skolan och Södertälje under de senaste åren tagit emot en stor mängd flyktingar från bl.a. Syrien och Turkiet så är målet med resan att elevernas nya insikter ska påverka deras attityd och att detta sedan ska spridas bland ungdomar och människor i Södertälje. Detta kommer att ske genom en resa till Istanbul under tidig vår 2015. Under resan kommer eleverna att besöka de institut och organisationer som arbetet med mänskliga fri och rättigheter. Vidare kommer eleverna att besöka de historiska, religösa och kulturella platserna som finns i Istanbul med ett extra fokus mot den assyr/syrianska folkgruppen. En förhoppning är även att ett besök i en skola ska kunna ske för att fördjupa förståelsen för samhället. Under resan kommer upplevelser och tankar att dokumenteras blandannat genom en blogg som en grupp i klassen kommer att ansvara för. Vidare kommer eleverna att sammanställa material som sedan ska redovisas mot målgrupperna 1-3, 4-6 och 7-9. Detta material kommer de att presentera under våren dels på vår egen skola samt på de skolor i Södertälje som är intresserade.

 

mvh

Mattias Wernqvist

Blombackaskolan

Reg nr: 2014A-202