Bergagymnasiet, Eslöv. 100 000 kronor. Internationell förståelse med utgångspunkt från Rwanda

Stipendiat
Bergagymnasiet, Eslöv Ingela Roos

Stipendiebelopp
100000 kr

Sammanfattning

Mål och syfte med resan är att möta ungdomar från ett afrikanskt land som har genomgått ett folkmord och som nu arbetar med försonings-, demokrati-, fattigdoms- och jämställdhetsfrågor. Genom resan kommer eleverna få ett perspektiv både på sitt eget liv och på ungdomar som växer upp under andra förutsättningar. De artikulerade målen internationell förståelse och antirasism avser vi att uppnå genom våra aktiviteter: studiebesök, mötesplatser, kursintegration, föreläsning, utställning.

Projektbeskrivning

I slutet av september kommer elva gymnasieelever från Bergagymnasiet i Eslöv att besöka gymnasieskolor och människorättsorganisationer i Rwanda. Avsikten med resan är att eleverna ska få direkt insikt i hur man arbetar med frågor om tolerans och demokrati på vardagsnivå i ett land som erfarit ett folkmord. Eleverna kommer att komma i kontakt med gymnasieelever och rwandiska gymnasieelever som studerar vid Nyagatare Secondary School. I huvudstaden Kigali kommer eleverna att möta ungdomar från organisationen NAR (Never Again Rwanda), föräldralösa ungdomar som bor tillsammans under ledning av organisationen Nasanga, samt Röda korset Rwanda. De kommer också att besöka två minnesplatser från folkmordet, dels i Kigali, dels i Kibuye. Eleverna kommer också att besök även organisationen Vi-skogen, som genom plantering av träd och grödor arbetar med utbildning av småbrukare och involverar i hög grad kvinnor.

Kontaktperson är Ingela Roos, tel 0413-62573, mailadress ingela.roos@eslov.se <mailto:ingela.roos@eslov.se>

Uppdatering

Besöket i Rwanda har förberetts genom att studera Afrikas historia från 1874 fram till idag. Utgångspunkterna har varit koloniseringen av Afrika och dess konsekvenser, frigörelsen från kolonialmakterna och självständigheten. Fördjupning har skett med speciell inriktning på Rwandas historia. Vidare har demokrati-, tolerans-, och fattigdomsfrågor studerats samt de organisationer som ska besökas i Rwanda. I förberedelsearbetet inför resan kommer eleverna att delta i en föreläsning i Globala skolans regi, där Gapmainder (ett grafiskt presentationsverktyg om bl.a. fattigdom, utveckling, barnadödlighet m.m.) som ska presenteras av journalisten och föreläsaren Staffan Landin som arbetar på stiftelsen Gapmainder. De kommer också att få ta del av erfarenheter att möta andra kulturer av Ingela Olsson, chef för en kommunal invandrarbyrå. Alla i gruppen är mycket aktiva i förberedelsearbetet och upplever att man behöver denna kunskap för att kunna få ut så mycket som möjligt av mötena i Rwanda.

Kontaktperson är Ingela Roos, tel 0413-62573, mailadress ingela.roos@eslov.se <mailto:ingela.roos@eslov.se>