Asylmusikalprojektet, Malmö. 60 000 kronor. Asylmusikal 2011

Stipendiat
Asylmusikalprojektet Fie Ingemann Jensen

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Projektet syftar till att belysa papperslösas situation i Sverige, genom att i musikalform undersöka hur människor drabbas av dagens migrationspolitik och ställa frågor kring vad det finns för alternativ. Musikalen ska vara en del i ett folkbildande arbete som syftar till att minska avståndet mellan människor genom att öka förståelsen för vilka situationer flyktingar flyr ifrån (så som krig och förföljelse) och för papperslösas situation. Målet är att skapa engagemang och motverka rasism.

Projektbeskrivning

Asylmusikalen tar dig med på en resa i en gränslös värld!

Asylmusikalprojektet drog igång i februari i år. För att starta upp aktiviteterna efter sommaruppehållet genomförde Asylmusikalen en arbetshelg i Skanör den 17-18 september.
Målet med projektet är att sätta upp en musikal som belyser papperslösas situation i Sverige, berätta om motståndet mot dagens restriktiva asylpolitik samt förmedla hopp om en värld där ingen människa är illegal, där rörelsefrihet är en rättighet som gäller alla och där nationsgränser är ett minne blott. Projektet är ett samarbete mellan Asylgruppen i Malmö, teater Interakt och fria aktivister där vissa har egna erfarenheter av att leva som papperslösa.
Under våren har manus arbetats fram och nu följer en process med att låta texten ta form på scen. Manuset bygger på erfarenheter och berättelser om kamp och motstånd i ett samhälle där sociala rättigheter inte är tillgängliga för alla.
I musikalen kommer du bland annat att få träffa Soma och Rasmie, två palestinska ungdomar som tröttnat på livet i gömdhet, Jawad från Afghanistan som berättar om sin flykt genom Europa, aktivister som stödjer de papperslösa i kampen för sina rättigheter, samt få inblick i det dagliga arbetet för två handläggare på Migrationsverket.
Beräknad premiär våren 2012.

Kan du höra folket sång?
Det kommer du garanterat att göra i Asylmusikalen!
Kontakt:
asylmusikal2011@gmail.com
Tel (Emmy): 073 567 25 22

Slutrapport

RAPPORT 3

Den 20 december 2012 hade asylmusikalen, numera under namnet No Border Musical- en gränslös föreställning, äntligen premiär! Den ägde rum på teater Bastionen i Malmö och vi spelade totalt 9 föreställningar där under december 2012 och januari 2013. Alla föreställningar var fullsatta och biljetterna såldes slut inom loppet av några timmar. Sammanlagt har minst 800 personer sett vår föreställning och det har blivit en mycket större succé än vi någonsin hade kunnat ana. Musikalen kommer fortsätta att spela på olika platser i landet under 2013 och det finns tankar och vilja i gruppen att fortsätta utveckla det arbete som vi hittills har gjort för att nå ut till ännu fler.

De kommande föreställningarna kommer att vara i Norrköping i mars och i Göteborg under påskhelgen och vi har dessutom inlett en diskussioner om att spela musikalen på andra scener i Malmö under våren. Vi får även förfrågningar om att spela upp delar av musikalen och delta i olika diskussioner och samtal om erfarenheter av att inte ha papper, om asylsystemet, om rasism samt om vårt arbete med musikalen.

Det har under de två år som detta projekt har bedrivits blivit tydligt att musikalen har inneburit en medvetandehöjning hos alla i gruppen då vi på olika sätt har lärt av varandras erfarenheter. Musikalen kan ses som en form av ”community teater” där hela vår grupp har deltagit i skapandet av manuset och den sceniska gestaltningen. Musikalen har inneburit personliga och kollektiva förändringar i och med att var och en i gruppen tar plats på en teaterscen och tar utrymmet och tiden att berätta det vi vill berätta. Berättelser som ofta inte får plats på teaterscener får i musikalen utrymme. Det finns också en stark vilja i gruppen att fortsätta arbetet med att berätta och informera om konsekvenserna av den europeiska asylpolitiken och gränskontrollerna samt om olika motståndsstrategier mot rasism och strukturell diskriminering som finns i samhället. Vi hoppas och tror att denna vilja är något som vi även lyckats väcka hos publiken. I framtiden skulle vi vilja att föreställningarna följs av publiksamtal eller att vi i gruppen utvecklar ett metodmaterial som kan användas i diskussioner och workshops.

Vi har samarbetet med teater Interakt, Asylgruppen i Malmö och ABF Malmö och med teaterhuset Bastionen. teater Interakt och Asylgruppen har varit våra närmsta samarbetspartners. Teater Interakt  har bidragit med konstnärlig handledning under hela processen och genom Asylgruppens breda nätvärk har vi kommit i kontakt med många av de personer som deltar och stöttar musikalen. Vi har haft studiecirklar via ABF Malmö och därigenom har vi fått hjälp med att tillgå replokaler och hjälp med att sköta ekonomin. Teaterhuset Bastionen har lånat ut sina lokaler till våra föreställningar, vilket innebar tillträde till en etablerad teaterscen i Malmö.

Under 2011 fick musikalen ett bidrag på 25.000 kr från Längmanska kulturfonden.

Media

Musikalen har fått mycket uppmärksamhet i både lokal och nationella media och bland annat gjorde P3 program ”verkligheten” ett reportage om musikalen, se länken;
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/148460?programid=3052

Fler rapporteringar i media:
http://thewhoryspirit.wordpress.com/2013/01/07/det-var-era-berattelser-som-startade-revolutionen/
http://www.skanesfria.nu/artikel/95655
http://www.tidskriftenmana.se/attachments/magazine_pdf_files/20.pdf?1357975368
http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/i-malmo-praglas-de-gomdas-vardag-allt-mer-av-radsla/
http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/sjunger-for-granslos-framtid/
http://www.skanskan.se/article/20121220/NOJE/712199933/-/papperslosa-far-rost
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4185&artikel=5406192
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3052
http://malmo.etc.se/noje/drommer-om-en-varld-utan-granser

Uppdatering

Under hela 2011 arbetade ett antal personer fram det manus som skulle ligga till grund för musikalen. Under hösten började processen med att få med fler personer i projektet. Vi arrangerade work-shops, informationskvällar och föreläsningar. År 2012 börjades med en stor kick-off för alla som ville stå på scen. Ensemblen består nu av 22 personer och med regigruppen, musik och scenografi är vi c:a 30 personer involverade i musikalen. Gruppen består av personer med olika bakgrunder, både vad gäller scenvana och ålder (vi är mellan 16 och 35 år gamla). Dessutom är vi är en grupp av människor med olika erfarenheter av den asylpolitik och gränsbevakning  som bedrivs idag i Europa samt den aktivism som för en kamp mot densamma.

För oss är den pågående processen på många sätt viktigare än själva slutmålet i och med att den i sig skapar utrymme för att uttrycka sig, att lära av varandra samt att både bearbeta olika erfarenheter och tillsammans skapa nya. Att den här processen ska vara så inkluderande som möjligt är vad vi strävar efter och därför har den stundtals gått långsammare än vi från början trodde. Dock är det denna  inkluderande process det som vi ser som styrkan i vårt projekt.

Vi arbetar med ett tydligt repschema och vi ses i snitt en-två gånger i veckan och har utöver det rephelger då vi tillsammans åker iväg ut på landet till en lägergård.

Under förra helgens Tribunal 12 i Malmö hade musikalen en ”smygpremiär” där vi spelade upp två scener ur musikalen. Det var en stärkande erfarenhet för gruppen och vi kände nog alla att vi verkligen håller på med någonting stort. Det blev även tydligt för oss att vi har kommit en bra bit på vägen. Vi fick direkt därefter förfrågan om fler uppträdanden.

Musikalen har redan fått viss medieuppmärksamhet och i nästa nummer av tidningen Faktum publiceras en artikel om musikalen. Filmkollektivet rå-film arbetar med en film om kulturlivet och politisk aktivism i Malmö och asylmusikalen kommer vara en del i denna film.

Utmaningar som ligger framför oss är dels ett större uppträdande i Stockholm då flera scener ur musikalen ska spelas upp, samt den stora premiären i höst i Malmö. Vi bifogar två filer med inspelningar av två av musikalens egenskrivna låtar. De är inte inspelat i studio utan under ett reptillfälle i mars så de är inte heller i sitt slutgiltiga skede.