Arvin Chireh. Studiebesök till Kampala med temat Global hälsa. 5000 kronor

Stipendiat
Arvin Chireh

Stipendiebelopp
4996 kr

Sammanfattning

Målet med projektet är att få en ökad förståelse för folkhälsa ur ett internationellt perspektiv, dvs. hur människors hälsosituation varierar från land till land och över tid. Till detta hör att förstå hur ekonomiska, sociala och miljöförhållanden (däribland krig) påverkar hälsa och sjukdomsmönster i en befolkning. Dessutom syftar projektet till att ge kunskaper om hur man bedömer hälsosituationen i ett land och hur privatpersoner eller organisationer kan bidra till globalt välmående.

Projektbeskrivning

Detta är ett studiebesök till Uganda med syftet att få en ökad förståelse för folkhälsa ur ett internationellt perspektiv, dvs. hur människors hälsosituation varierar från land till land och över tid. Till detta hör att förstå hur ekonomiska, sociala och miljöförhållanden (däribland krig) påverkar hälsa och sjukdomsmönster i en befolkning. Dessutom syftar projektet till att ge kunskaper om hur man bedömer hälsosituationen i ett land och hur privatpersoner eller organisationer kan bidra till globalt välmående.