Antirasistiska Filmdagar/Filmcentrum Väst. 50 000 kronor. Antirasistiska Filmdagar 2009

Stipendiat
Antirasistsika Filmdagar/Filmcentrum Väst Karin Frennemo

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

ARF arrangerar filmseminarier. Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar vi frågor som rör mänskliga rättigheter. Som samtalsledare engagerar vi forskare, filmare, journalister och andra samhällsdebattörer. Målgruppen för projektet är framförallt ungdomar som erbjuds att delta utan kostnad.

Målet är att främja respekt och erbjuda kunskap i relationen mellan människor med olika kultur och erfarenheter. Vi räknar med ca 5000 besökare 2009 och ca 50 seminarier.

Projektbeskrivning

Antirasistiska Filmdagar 9-13 november i Göteborg.

I november 2009 bjuder ARF in till en vecka fullspäckad med filmvisningar, workshops, paneldebatter och samtal om mänskliga rättigheter. Vi finns på 5 olika spelplatser i Göteborg. Vi arrangerar även ARF i Borås, Kungälv, Uddevalla och Alingsås. (för dessa datum se vår hemsida www.arfarf.se)

Göteborg med omnejd är en alltför segregerad stad. Fördomar och rädsla för det främmande är ofta grogrund för anti-demokratiska rörelser. ARF vänder sig till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Genom att arrangera filmvisningar med samtal/ workshops, delta i nätverk och kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati.

Detta är ett projekt för ungdomar och alla visningar är gratis! Varje år kommer ca 5 000 ungdomar och besöker oss.

Slutrapport

Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar ARF frågor som rör mänskliga rättigheter. Som samtalsledare engagerar vi filmare, journalister och andra samhällsdebattörer. Målgruppen för projektet är framförallt skolungdom som erbjuds att delta utan kostnad.

Antirasistiska filmdagar 2009 i Västra Sverige ägde rum den 9-13 november i Göteborg. Spelplatserna detta år var Hagabion, Atalante, Blå Stället/Angereds bio, Frölunda kulturhus och Världskulturmuseet.

ARF i övriga städer i regionen ägde rum följande datum:
– Borås 3-4 november på Röda Kvarn och Högskolan i Borås
– Alingsås 4 november på Palladium
– Uddevalla 4-5 november på Bohusläns museum
– Kungälv 21-22 oktober på Stora teatern, Mimers hus

Uppnådda syften och mål
Vi anser att ARF Västsverige väl uppnått sina syften och mål med projektet. Här är några konkreta resultat:
· ARF arrangerade totalt 62 seminarier på 9 spelplatser runt om i Västsverige.
· Sammanlagt ca 85 personer medverkade i seminarierna i paneldebatter, som samtalsledare, ledare för workshops mm
· ARF besöktes 2009 av ca 5 900 personer från skolor i olika stadsdelar i och runt omkring Göteborg.
· Totalt arbetade ca 40 volontärer under filmdagarna, i programgruppen och på festivalen i Göteborg och övriga regionen.

Eftersom ARF arbetar med kunskap och attitydförändring hos unga är det givetvis svårt att mäta detta resultat i siffror. Men vi kan se på utvärderingar att projektet är uppskattat av lärare och elever och att de gärna skulle komma tillbaka. Vi kan också se i dessa utvärderingar att flera lärare använt ARF som en del i undervisningen. De har planerat undervisningen efter ARF och arbetat med teman som berör mänskliga rättigheter just denna vecka. För oss är detta det ideala – vi fungerar som ett startskott för en diskussion som sedan kan fortsätta och fördjupas i det egna klassrummet.

ARF Västra Sverige fick även en del uppmärksamhet i media: Kungälvsposten, Göteborgsposten, Radio Sjuhärad, Sveriges radio/ Arabic Service och Västfronten.

Samarbeten
ARF består av ett ständigt växande nätverk av organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter och alternativ film. Nya samarbeten under 2009 är bl a Unga Kris, HBT festivalen, KFUM, Utbildningsradion, Rosengrenska stiftelsen och Kulturföreningen bob. Vi är mycket glada och nöjda med dessa nya samarbeten och hoppas kunna fortsätta arbeta ihop även nästa år. Övriga organisationer vi samarbetar med är Rädda Barnen, Röda Korset, Amnesty International, RFSL, Borders, United Sisters, Vårt Norrby i Borås, Unga Kungälv m.fl.

Övriga bidragsgivare
Övriga bidragsgivare har varit Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Göteborgs kulturnämnd, Ungdomsstyrelsen, Åhlen stiftelsen, Drottning Sibyllas minnesfond och Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond.

Karin Frennemo
Projektledare ARF, Antirasistiska Filmdagar
Göteborg, Kungälv, Borås, Uddevalla och Alingsås

Uppdatering

Vi har nu färdigställt årets program och håller på att distribuera och marknadsföra detta. Vi kommer att arrangera sammanlagt 62 programpunkter i 5 städer i västra Sverige.  ARF i Göteborg kommer att gå av stapeln 9-13 november på fem olika spelplatser.

ARF 2009 kommer att erbjuda en blandning av storfilmer, dokumentärer och kort/novellfilmer. Vi visar bl a Erik Gandinis ”Videocracy”, ”Welcome” av Philippe Lioret, Slumdog Millionaire, Waltz with bashir, Boy A, Buddha föll av skam, A heart from Jenin, Den gyllene stranden m fl. Vi visar också ett antal filmer som inte fått distribution i Sverige tex ”King Siri” av Somaratne Dissanayake och ”Le grand voyage” av Ismaël Ferroukhi.

Bland våra inbjudna gäster finns Dror Feiler (konstnär, musiker, filmare mm), Mikael Löfgren (journalist, författare), Doreen Månsson och Musse Hasselvall (Programledare på SVT), Bo Harringer och Renzo Aneröd, Cecilia Parsberg, Hasse Wester, Nanna Houlman (regissörer), Richard Jändel (författare), Teddy Goitom (programledare, producent), Partillo, Lisa True Musaka och Lars på Bas (artister).

Nya samarbetspartner för ARF 2009 är bl a Unga Kris, KFUM, Utbildningsradion och HBT-festivalen.

Här kan du läsa programmet för ARF Väst 2009