Anna Fjälling, Sofi Rundberg. Minnet av ett folkmord. 10 000 kronor

Stipendiat
Anna Fjälling, Sofi Rundberg

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Målet med projektet är att med er hjälp åka till Kambodja och undersöka hur kambodjanska ungdomar ser på det som hände. I vilka sammanhang talas det om Pol Pot idag? Eller talar man om honom överhuvudtaget? Vi vill undersöka hur mycket ansvar staten tar för att minnas denna tragedi så att den inte återupprepas. För om den nya generationen glömmer bort det som hände under de fyra åren, ifall det faller i glömska hur många liv som faktiskt togs vad säger då att det inte kommer hända igen?

Projektbeskrivning

Vi är två tjejer som studerar vid Öckerö Seglande Gymnasieskola. Vi går båda på samhällsprogrammet och är mycket intresserade av historia.

Med anledning av gymnasiearbete och med hjälp av stipendium från Olof Pamles minnesfond kommer vi själva åka till Kambodja under hösten 2013. Syftet med projektet är att undersöka kambodjanska ungdomars syn på Polpot-tiden. Iden för projektet kom ur ren nyfikenhet då vi båda knappt visste någonting om folkmordet i Kambodja. När vi frågade runt bland våra vänner och de inte heller visste något växte vår nyfikenhet ännu mer.

Metod för projektet är att dels läsa in fakta om Pol-Pot-tiden via böcker och rapporter månaderna innan resan, förbereda intervjumaterial och sedan åka till Phnom Penh för att på plats intervjua ungdomar.

Vi kommer mestadels vara i huvudstaden Phnom Penh, men har även planer på att åka till mindre städer för att få en bredare uppfattning. Vi planerar att besöka universitet för att träffa ungdomar, men även arbetande ungdomar för att få synpunkter från olika samhällsklasser. Vi har varit i kontakt med The Dokument Center of Cambodia som vi ska besöka när vi är i Phnom Penh för att ta del av intervjuer och andra dokument. Vi kommer att besöka museum så som The killing Fields och tortyr fängelset Toul Sleng.

Vi kommer spela in intervjuer så att vi får med allting ifrån dem. Om vi stöter på språksvårigheter får vi försöka lösa dem på bästa sätt.

När vi kommer hem kommer vi att sätta ihop arbetet för att sedan redovisa genom ett seminarium.