Anja Lister. Fyra elever från Aranäsgymnasiet. Volontärarbete på Zanzibar. 20 000 kronor

Stipendiat
fyra elever från aranäsgymnasiet anja Lister

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Vi vill utföra ett projekt där vi vill ge vårt stöd och hjälp till de barn och ungdomar som vi besöker, lära oss och få en insikt i skillnaderna mellan två olika länders vård och omsorg men också sedan lära och visa andra ungdomar hur det faktiskt ser ut. Vi vill ge stor glädje och inspiration till alla vi möter och med det också få ungdomar i Sverige att förstå hur barnen på barnhemmen ser ”paradis ön” Zanzibar.