Alftaskolan – Polengruppen, Edsbyn. 50 000 kronor. Antirasism projekt för ökad förstålese bland ungdomar

Stipendiat
Alftaskolan, Polengruppen Lena Hussein

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

På vår skola har vi under de senaste åren har vi mottagit ett flertal elever från världens alla hörn.Detta ser vi som en tillgång då våra elever inte är vana att umgås med elever från andra länder. Vi vet alla att vi kan lära oss mycket av våra nya elever och vår kommun berikas av att ha dessa krings sig. Men vi ser även problem som är oroväckande. Vi ser elever som uttrycker negativa åsikter om invandrare och invandrarnas vara eller icke vara i Sverige.

Projektbeskrivning

På vår skola har vi under de senaste åren  mottagit ett flertal elever från världens alla hörn. Eleverna kommer ifrån Colombia, Somalia, Irak och Ryssland. Detta ser vi som en tillgång då våra elever inte är vana att umgås med elever från andra länder. Vi vet alla att vi kan lära oss mycket av våra nya elever och vår kommun berikas av att ha dessa kring sig. Men vi ser även problem som är oroväckande. Vi ser elever som uttrycker negativa åsikter om invandrare och invandrarnas vara eller icke vara i Sverige. De har också svårt att förstå hur en människas hat kan påverka så många människor. För oss medmänniskor och lärare är detta en viktig fråga att bemöta. Vi kan inte vara rädda för att diskutera dessa frågor men vi måste visa att vi anser att alla människor har rätt att vara på denna planet.

Vi på vår skola tycker detta är ett stort och viktigt problem, vi vill självklart att alla elever skall kännas sig välkomna och uppskattade på vår skola. Därför jobbar vi dagligen med att motverka mobbing, våld och främlingsfientlighet. Våra åtgärder kring problemen är vårt återkommande tema alla lika- alla olika som handlar om andra världskriget, förintelsen, nazism och rasism. Vi har i detta tema jobbat med böcker, filmer, liveföreläsningar, forumspel och diskussioner. Vi pratar mycket med eleverna om dessa problem och dess konsekvenser. Detta ingår i SO/Sv-undervisningen i åk 9. Vi har också återkommande temadagar där vi syftar att öka förståelsen för våra elever kring dessa problem. På dessa temadagar talar vi om rasismens påverkan och har ofta föreläsare utifrån som påverkats av rasism/nazism på något sätt. Vi ser även då filmer och har värderingsövningar för att eleverna skall få en ökad förståelse för dessa problem. Under 2009 har vi haft en kulturdag där eleverna fått prova på dans och mat från andra kulturer samt sett film och diskuterat kulturer med oss och föreläsare. Vi hade också under 2009 en temadag med en överlevare från Förintelsen. Detta arbete är något vi vill fortsätta med under 2010. Sedan 2 år tillbaka har vi en grupp som heter Respekt som särskilt arbetar med dessa frågor.

Vi har också börjat ett restradition på vår skola. I april 2006 åkte vi till Berlin och var på koncentrationsläger, museum och andra besök i Förintelsens tecken. I november 2008 åkte vi med en grupp elever till Polen och Auschwitz. Detta för att på ännu ett sätt motverka främlingsfientlighet. Detta arbete pågår under terminerna för att eleverna skall samarbeta för att nå sitt slutmål. Detta för att de skall lära sig och samarbeta med elever dem annars kanske inte umgås med. Under 2011 skall vi med vår nuvarande grupp göra resan till Polen igen.

Under vår resa dokumenterar vi med hjälp av foto och dagböcker. Vi redovisar sedan detta i skolan för andra elever och lärare.

Detta projekt består av Lena Hussein, ansvarig lärare och SO-lärare i åk 7-9, Susanne Canebro, fritidsledare och ansvarig vuxen och Benny Backeby, resurslärare och ansvarig vuxen samt de 22 elever som kommer att åka med.

Lena H har erfarenhet från arbete med dessa problem och är själv av utländsk härkomst samt tidigare studieresa till Tyskland och Polen. Susanne har erfarenhet från arbete med ungdomar och studieresor till bland annat Indien och Polen. Benny har erfarenhet från arbete med ungdomar samt tidigare studieresa till Tyskland och Polen.

Vi anser att detta är ett väldigt viktigt arbete och arbetar hårt för att nå våra mål.

Alftaskolan
Ovanåkers kommun
82880 Edsbyn

Kontaktperson: Lena Hussein
0271-57260
lenahussein@edu.ovanaker.se

Antal elever på skolan: 180st