Alaa Idris, Örebro. 10 000 kronor. Palestinska kvinnors roll i motståndet mot ockupationen

Stipendiat
Alaa Idris

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Projektet har två syften. Det ena syftet är samla in material till min C-uppsats i Statskunskap som jag planerar att skriva under våren 2010. Uppsatsen ska handla om palestinska kvinnors roll i motståndet mot ockupationen. Det andra syftet med projektet är att få djupare kunskap om olika organisationer på västbanken. Projektet kommer att möjliggöra för mig och andra att få en bild och förståelse för internationellt arbete och fredsarbete. Särskilt kvinnors situation och roll vill jag få kunskap.

Projektbeskrivning

Mitt projekt har två syften. Det ena syftet är samla in material till min C-uppsats i Statskunskap som jag planerar att skriva under våren 2010. Uppsatsen ska handla om vilken roll kvinnor anslutna till Fatah spelar i motståndet mot ockupationen. Det andra syftet med projektet är att få en djupare kunskap om olika organisationer på västbanken.

Projektet kommer att möjliggöra för mig och andra att få en bild och förståelse för internationellt arbete och fredsarbete. För att uppnå mina syften kommer jag att befinna mig på Västbanken, Palestina under december och januari månad för att bland annat göra intervjuer och besöka organisationer. Jag kommer under våren 2010 att skriva min uppsats. Projektet avslutas i början av juni 2010 med ett seminarium.

Kontakt & länkar:
Alaa Idris, 0735-524063
SSU: s tidning Frihet skriver om Alaas resa
Alaas blogg