Al Quds-nätverket, Göteborg. 30 000 kronor. Studier och vård under ockupation

Stipendiat
Al Quds-nätverket Samira Ahmed

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Genom kontakt med studenter och läkare i Palestina sprida kunskap om vårt nätverk och uppmuntra till utbyten i Sverige för forskning som är svår eller omöjlig att bedriva i Palestina.

Genom kontakt med de medicinska fakulteterna underlätta för studenter från Sverige att göra projektarbeten o.dyl i Palestina.
Läkaryrket har en starkt internationell tradition och koppling och det är viktigt att sprida kunskap om utsatta länder för att uppmuntra till ökat engagemang, stöd & förståelse.

Projektbeskrivning

I juni åker en apotekar- och två läkarstudenter från Sahlgrenska universitetet och Uppsala universitet till Palestina. Syftet är att som representanter för Al Quds-nätverket besöka de medicinska fakulteterna i Abu-Dies i Jerusalem och Nablus på Västbanken – och eventuellt även den nystartade fakulteten i Gaza.

Målsättningen är att knyta kontakter och diskutera fortsatta samarbeten, inte minst möjligheter för palestinska post-graduates att bedriva forskning i Sverige. Genom att se hur vardagen ser ut  för palestinska studenter och läkare hoppas de också kunna sprida kunskap
och förståelse för detta även i Sverige, vilket kan leda till ökat engagemang och stöd.

Sedan 2001 har Al Quds-nätverket i Göteborg upprätthållit kontakt med den medicinska fakulteten vid Al-Quds universitet. Nätverket består av en grupp studenter och läkare som med professor emeritus Kurt Ahrén arbetar för att bryta palestinska läkares och studenters  isolering och skapa meningsfulla utbyten.

Slutrapport

Projektet bestod av tre delar; förberedelse i Sverige, resa till Palestina och efterarbete i Sverige.

Förberedelsearbetet i Sverige gick ut på att kontakta organisationer och personer i Palestina och Israel inför resan och utforma ett program för densamma. Detta arbete fungerade bra.

Under vår vistelse i Palestina besökte vi en rad olika organisation utöver universiteten i Abu Dees och Nablus. I första hand så såg vi till att besöka Al Quds universitet i Abu Dees, som nu är officiellt ett samarbetsuniversitet med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vi besökte även palestinska så som israeliska ideella organisationer. Exempels på dessa är Health Work Committees, HWC, som har kliniker och social center runt om i Palestina och Physicians of Human Rights som består av en grupp israeliska läkare som tar sig till områden som är isolerade av apartheidbarriären och erbjuder vård. Detta är en liten fraktion av vad vi hann med under vår resa.

Väl tillbaka i Sverige så berättade vi vår grupp om vår resa och planerade för en informationskväll som vi i höll i slutet av oktober. Informationskvällen var ett tillfälle för oss att berätta om vår resa och våra upplevelser och även rekrytera studenter till att hjälpa till vid ett fortsatt samarbete mellan universiteten. Vi informerade även, med hjälp av vår internationella koordinator på Sahlgrenska, om möjligheter till utbytes studier till Palestina.

Olyckligtvis nekades en av oss inresa till Israel vid två tillfällen. Det är oklart på vilka grunder myndigheterna tog det beslutet. Stipendiaten klassades officiellt som ”säkerhetsrisk” på Ben Gurion-flygplatsen sommaren 2009 och skickades omedelbart tillbaka. På säkerhetspersonalens lapp som han lyckades se ett ögonblick stod det något om ”ISM” (som står för International Solidarity Movement) – en organisation han arbetat med på västbanken 2003. Ytterligare ett misslyckat försök gjordes via Allenby-bron mellan Jordanien och Israel sommaren 2010, med samma resultat.