ABF Örebro län – samarbete mellan handikapporganisationer i Örebro och Novgorod, Ryssland

Stipendiat
ABF Örebro län, Margareta Röstlund

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Att inom handikapporganisationerna anslutna till ABF Örebro län söka samarbete och bilda nätverk med handikapporganisationer i Novgorod Ryssland.

Projektbeskrivning

Mellan 25 handikapporganisationer och ABF Örebro län pågår ett gott studiesamarbete. En grupp människor med olika funktionshinder har tillsammans med personal från ABF regelbundna träffar där vi gör upp om gemensam studieverksamhet. Studiegruppen ämnar göra en resa till Örebro:s vänort Novgorod i Ryssland, för att söka och starta samarbete med handikapporganisationer där. Målet är att utveckla handikappverksamheten tillsammans med folkhögskolan i Novgorod, som ABF Örebro län var med om att starta för 12 år sedan, att bli en självständig, stabil verksamhet med utvecklande folkbildningsverksamhet med en profil på demokrati. Resan kommer att genomföras 23/8 – 27/8 2008.