ABF-kören Sånåra och Sikhula Sonkekören Sydafrika. 36 600 kronor. Utbytesprojekt.

Stipendiat
ABF-kören Sånåra org.nr. 802428-3320 Iréne Lundholm

Stipendiebelopp
36600 kr

Sammanfattning

Projektet är ett utbyte mellan de feministiska kvinnoledda arbetarsångarkörerna ABF-kören Sånåra, Stockholm och fackföreningen Sikhula Sonkes kör, Kapstaden, Sydafrika. Besök i båda länderna ska leda till skapsutväxling om samhällena och om hur musik används som förändringsmetod. Sång har varit viktigt både i svensk folkrörelsetradition och sydafrikansk frihetskamp och denna gemensamma värdegrund i arbetet för ett demokratiskt rättvist samhälle är en viktig utgångspunkt i projektet

Projektbeskrivning

Utbytesprojekt mellan de feministiska, kvinnoledda arbetarsångarkörerna ABF-kören Sånåra, Stockholm, Sverige, och fackföreningen Sikhula Sonkes kör, Kapstaden, Sydafrika.

Sång har varit viktigt både i svensk folkrörelsetradition och i sydafrikansk frihetskamp och denna gemensamma värdegrund i arbetet för ett demokratiskt, rättvist samhälle är en viktig utgångspunkt. Körerna kommer att besöka varandras länder, sjunga tillsammans och utbyta kunskap om samhället och om hur musik används som förändringsmetod. Båda besöken kommer att avslutas med en gemensam konsert.

Efter avslutat projekt kommer information att spridas inom organisationerna och genom sånguppträdanden, tidningsartiklar, information i skolor mm.

Förhoppningen är att projektet ska leda till vidare engagemang och möjlighet att stödja Sikhula Sonkes arbete.

Information genom Iréne Lundholm, ordförande Sånåra,i.lundholm@telia.com
www.sanara.se