Monthly Archives: januari 2024

2024 – Bellingcat

2024-01-08
Eliot Higgins Bellingcat
The 2024 Olof Palme Prize goes to the independent investigative journalism group Bellingcat. In an era when the transmission of news and facts threatens to be eroded by an ever-increasing flood of disinformation from various malign actors, including nation states, Bellingcat provides a necessary and welcome scrutiny of these misinformation flows based on what is […] Läs mer >

2024 – Bellingcat

Eliot Higgins Bellingcat
2024 års Olof Palme-pris går till den oberoende grävande journalistgruppen Bellingcat.
I en tid där förmedlingen av nyheter och fakta hotar att eroderas av en allt stridare ström av desinformation från olika aktörer, inklusive nationalstater, står Bellingcat för en lika nödvändig som välkommen granskning av dessa flöden utifrån vad som finns tillgängligt i öppna källor. Bellingcat bedriver dessutom ett veritabelt detektivarbete i syfte att dokumentera vem som utfört olika brott vare sig det handlar om mord, mordförsök, olaglig handel eller terrorhandlingar. Läs mer >