Monthly Archives: maj 2022

Stefan Löfven är Olof Palmes Minnesfonds nye styrelseordförande

2022-05-23
Stefan Löfven
Stefan Löfven, Sveriges tidigare statsminister, partiledare och IF Metalls fackförbundsordförande, leder idag FN:s högnivåpanel med fokus på globala ödes- och samarbetsfrågor och är engagerad i kampen mot barnarbete. Nu tillträder han som styrelseordförande för Olof Palmes minnesfond. Läs mer >

Pierre Schori, avgående ordförande i Olof Palmes Minnesfond har ordet:

2022-05-20
Pierre Schori
Det är med en känsla av stor tacksamhet och djup glädje som jag idag lämnar Olof Palmes Minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet där jag har haft hedersuppdraget som ordförande i 25 av fondens 35-åriga historia.   It is with a sense of enormous gratitude and deep fulfilment that today I step down from Olof Palme’s Memorial Foundation for International Understanding and Common Security, where I have had the honour of being Chair for twenty-five of the foundation’s thirty-five year history. Läs mer >