Monthly Archives: januari 2021

2020 – Black Lives Matter Global Network Foundation

The 2020 Olof Palme Prize is awarded to the international civil rights movement Black Lives Matter Global Network Foundation, with roots in the Black Lives Matter (BLM) movement founded by Patrisse Cullors, Alicia Garza, and Opal Tometi in 2013. Black Lives Matter Global Network Foundation is working for peaceful civil disobedience against police brutality and racial violence all over the world. The BLM movement at large has in a unique way exposed the hardship, pain, and wrath of the African-American minority at not being valued equal to people of a different color. Läs mer >

2020 – Black Lives Matter Global Network Foundation

2020 års Olof Palme pris tilldelas den internationella medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter Global Network Foundation som har sina rötter i den Black Lives Matter (BLM) rörelse som grundades av Patrisse Cullors,  Alicia Garza, och Opal Tometi. Black Lives Matter Global Network Foundation verkar för fredlig civil olydnad mot polisbrutalitet och rasistiskt våld över hela världen. BLM rörelsen i vid mening har på ett unikt sätt synliggjort den afro-amerikanska minoritetens utsatthet, smärta och vrede över att inte värderas lika med människor som har annan hudfärg. Läs mer >