Monthly Archives: januari 2019

2018 – Daniel Ellsberg

2019-01-09
When Daniel Ellsberg, a former military analyst and the world’s most important whistleblower, exposed the U.S. Government’s secret war plans for Vietnam in 1971, he was well aware of risking a long time in prison and a spoiled career. Regardless of such consequences, his decision led to the removal of a mendacious government, a shortening […] Läs mer >

2018 – Daniel Ellsberg

När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet avslöjade den amerikanska statsledningens hemliga planer för kriget i Vietnam, var den förre militäranalytikern - världens viktigaste visselblåsare - väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades. Fyra årtionden senare går Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld. För sin djupa humanism och sitt storartade mod tilldelas Daniel Ellsberg 2018 års Olof Palmepris. Läs mer >