Monthly Archives: oktober 2018

Pierre Schori om Lisbet Palme

2018-10-18
"Få kände omtanke och inlevelse i andra människors öden som Lisbet Palme. Min familj och jag kände oss omfattade av hennes varma vänskap. Hennes klokskap och erfarenhet var ett mycket viktigt stöd för oss i Olof Palmes Minnesfond." Läs mer >

Lisbet Palme

Det är med stor sorg som Minnesfonden har mottagit beskedet att Lisbet Palme nu stilla har somnat in. Lisbet Palme var barnpsykolog och mycket engagerad i barnrättsfrågor. Hon var i många år verksam i Unicef, och var dessutom ordförande i svenska Unicef-kommittén 1990-1991. Hon har varit engagerad i Minnesfondens arbete, inte minst i Palmepriset där […] Läs mer >