Monthly Archives: januari 2017

2016 – Spyridon Galinos och Giusi Nicolini

2017-01-09
Olof Palmepriset 2016 tilldelas de två borgmästarna Spyridon Galinos, Lesbos, och Giusi Nicolini, Lampedusa och Linosa, för att med ett inspirerande ledarskap i en av vår samtids svåraste stunder ha räddat tusentals liv och därmed ingett hopp och framtidstro. Tillsammans med sina medborgare öppnade de sina sinnen och samhällen för flyktingar undan krig, terror och misär. I en allt farligare och grymmare värld har de understrukit det humanistiska imperativet: det är viktigare att skydda människor än gränser. Läs mer >

2016 – Spyridon Galinos and Giusi Nicolini

The 2016 Olof Palme Prize is awarded to the two mayors Spyridon Galinos , Lesbos, and Giusi Nicolini, Lampedusa and Linosa, for their inspiring leadership in one of the most difficult periods of our time, thereby having saved thousands of lives and given hope and belief in the future. Together with their citizens Spyridon Galinos and Giusi Nicolini  opened their minds and societies for fellow human beings fleeing from war, terror, and misery. In an increasingly dangerous and cruel world they have stressed the humanistic imperative that it is more important to protect people than borders. Läs mer >