Monthly Archives: januari 2016

Broadcast Palme Prize award

2016-01-28
Friday, January 29, at 15.00 Swedish time (14:00 GMT), you can at this website see the live broadcast of the awarding of The Olof Palme Prize. Welcome! Läs mer >

Palmepristagare i Storkyrkan

2016-01-25
Kan kultur vara en väg till fred? På lördag den 30 januari möts den palestinske kyrkoherden i Betlehem Mitri Raheb och den israeliske journalisten Gideon Levy i ett samtal om vägar till fred. Läs mer >

Palmepriset 2015 i radio

2016-01-11
Lyssna på Cecilia Uddéns, SR, reportage efter samtal med Palmepristagarna Mitri Raheb och Gideon Levy, samt Radio Swedens intervju med Pierre Schori, ordförande Olof Palmes minnesfond. Läs mer >

Stark duo delar Palmepriset

2016-01-07
Stark duo delar Palmepriset En palestinsk präst med visioner om ett mångkulturellt och mångreligiöst Mellanöstern, och en journalist från Israel som vill försonas med det palestinska folket, delar 2015 års Palmepris. Läs mer >

2015 – Gideon Levy and Mitri Raheb

Gideon Levy och Mitri Raheb
The 2015 Olof Palme Prize is awarded to the Palestinian pastor Mitri Raheb, and the Israeli journalist Gideon Levy , for their courageous and indefatigable fight against occupation and violence, and for a future Middle East characterized by peaceful coexistence and equality for all. By their work they both give a ray of hope to a conflict that has plagued and continues to plague millions of people and to endanger world peace. Läs mer >

2015 – Gideon Levy och Mitri Raheb

Gideon Levy och Mitri Raheb
2015 års Olof Palmepris tilldelas den palestinske kyrkoherden i Betlehem Mitri Raheb och den israeliske journalisten Gideon Levy för deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla. Tillsammans bringar de med sin gärning en strimma av hopp till en konflikt som alltför länge plågat och plågar miljontals människor och påverkar världsfreden. Läs mer >